Liikenneturvallisuuskokeiluille tarjolla hankeavustusta

Tieliikenne - 15.06.2018

Nyt kannattaa hakea hankeavustusta liikenneturvallisuuskokeiluun! Painopisteenä ovat tänä vuonna kevyt liikenne ja koulumatkojen turvallisuus. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustushakemuksia voi jättää 3.8.2018 asti.

Lue lisää

Espoo selvitti liikenneturvallisuutta uusilla tiedonkeruumenetelmillä

Tieliikenne - 15.06.2018

Espoon kaupunki tutki Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustuksella kahta case-kohdetta liikenneturvallisuusnäkökulmasta. Lisäksi työssä käytettiin uusina tiedonkeruumenetelminä drone-lennokkeja ja 360°-kameraa.

Lue lisää

Koulumatka-hanke parantaa koulumatkojen turvallisuutta sujuvoittamalla liikennekasvatusta

Tieliikenne - 15.06.2018

Hyvinkäällä on käynnissä Koulumatka-hanke, joka pureutuu koulumatkojen turvallisuuteen. Hankkeessa kootaan liikennekasvatuksen materiaalit helposti saataville ja luodaan työkaluja liikennekasvatuksen tueksi.

Lue lisää

Tutkimuksella lisää liikenneturvallisuutta päiväkoteihin ja kouluihin

Tieliikenne - 15.06.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TurVaa-hankkeessa tutkittiin, millaisia vaikutuksia jakelulogistiikalla on lasten liikenneturvallisuuteen. Tutkimus kohdistui Etelä-Kymenlaakson päiväkoteihin ja alakouluihin. Hanke sai Trafin myöntämää valtionavustusta.

Lue lisää

Taksialan uusia käytäntöjä luodaan liikennepalvelulain voimaantulon alla

Tieliikenne - 31.05.2018

Liikennepalvelulain voimaantulo 1.7.2018 muokkaa taksialaa ja samalla myös toimivalta tavara- joukko- ja taksiliikenneluvissa siirtyy Trafiin. Uudistuksen tuomia muutoksia on käyty läpi pitkin kevättä useissa tilaisuuksissa, ja alaa koskevat, uuden lain mukaiset käytännöt on koottu myös Trafin nettisivuille.

Lue lisää

Ajokorttikoulutuksen muutos tuo uutta kortin suorittajalle ja mahdollistaa uusien toimijoiden tulon alalle

Tieliikenne - 31.05.2018

Ajokorttikoulutuksen uudistukset tuovat muutoksia niin ajokorttia parhaillaan suorittaville kuin sitä suunnittelevillekin. Myös alalle uudistus tuo muutoksia, kun koulutuksen sisällöt ja tutkintojen periaatteet muuttuvat. Mukaan voi tulla myös uusia toimijoita.

Lue lisää

Trafin kyselypalveluista saatavilla laaja kattaus julkisia rekisteritietoja

Yleistä - 30.05.2018

Trafin rekisterit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja rekisteritietoja tarjotaan viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Tietoja voi hyödyntää mm. auto-, vene tai ilma-aluksen ostossa ja myynnissä tai varmistaakseen tieliikenteen ammattilaisen ajokortin ja ammattipätevyyden voimassaolon.

Lue lisää

Vastaa Trafin työsuhdeautokyselyyn!

Tieliikenne - 29.05.2018

Ajatko työsuhdeautolla tai tarjoaako yrityksesi työntekijöille työsuhdeautoedun? Trafi selvittää yritysten työsuhdeautoihin ja työhön liittyvän ajamisen käytäntöjä sekä yritysten että työntekijöiden näkökulmasta.

Lue lisää

Trafi mukana Suunnannäyttäjät 2018 -kilpailussa

Tieliikenne - 29.05.2018

Kilpailu etsii digitalisaation uusia suunnannäyttäjiä - äänestä Trafin hankkeet "Ajokorttini ja sen uudistaminen" sekä "Autoilija-sovellus ja mobiiliajokortti" jatkoon!

Lue lisää

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus etenee

Yleistä - 22.05.2018

Hallitus esittää, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Nykyinen Liikennevirasto jatkaisi Väylävirastona. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 3.5.2018.

Lue lisää

Trafin viestit jatkossa Suomi.fi-viestien sähköiseen postilaatikkoon

Tieliikenne - Yleistä - 21.05.2018

Trafi on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestien sähköisen postilaatikon kansalaisen ja viranomaisen väliseen viestintään. Ensimmäisinä palveluina ovat muistutus ajokortin voimassaolon päättymisestä sekä ilmoitus syntyneistä ajoneuvoverojen palautuksista.

Lue lisää

Vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa tiekuljetusalalla

Tieliikenne - 21.05.2018

Vastuullisuus nähdään kuljetusyrityksissä positiivisena asiana, mutta taloudelliset ja johtamiseen liittyvät haasteet vaikuttavat toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Eniten hyötyä vastuullisuutta parantavien toimintatapojen noudattamisesta yrityksille on tullut toimintavarmuuden, kaluston käyttövarmuuden sekä maineen parantumisesta.

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25