Ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormien määrittely mukaan uusiin jääluokkamääräyksiin

Merenkulku - 02.10.2017

Jääluokitettujen laivojen kilpailukyky ja talvimerenkulkujärjestelmän toimivuus halutaan turvata kehittämällä jääluokkamääräyksiä uusimman tiedon ja tarpeiden pohjalta.

Lue lisää

Merimatkustajien oikeuksia yhdenmukaistetaan alustyypistä ja liikennöintialueesta riippumattomiksi

Merenkulku - 02.10.2017

Ateenan vuoden 2002 yleissopimuksella määrätään mm. rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta matkustajien ja matkatavaroiden kansainvälisissä merikuljetuksissa.

Lue lisää

Avtalen med klassificeringssällskapen har förnyats

Sjöfart - 02.10.2017

I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. I fortsättningen utför Trafi inte sjösäkerhetsbesiktningar av klassificerade fartyg.

Lue lisää

Aluksen päiväkirja voi nyt olla sähköisessä muodossa

Merenkulku - 02.10.2017

Lakimuutos selkeyttää ja keventää päiväkirjan pitoon liittyviä velvollisuuksia.

Lue lisää

Sopimukset luokituslaitosten kanssa on uudistettu

Merenkulku - 02.10.2017

Uudistetussa sopimuksessa luokituslaitoksille on delegoitu lisää katsastus- ja todistuksenantotehtäviä. Trafi ei jatkossa suorita luokitettujen alusten meriturvallisuuskatsastuksia.

Lue lisää

Beräkningsbelastningar för propulsionsanordningar tas med i isklassföreskrifterna

Sjöfart - 02.10.2017

När isklassföreskrifterna vidareutvecklas gör man det på basis av senaste rön och branschens uttalade behov i syfte att säkerställa de isklassade fartygens konkurrenskraft och vintersjöfartens smidighet.

Lue lisää

Sjöpassagerarnas rättigheter harmoniseras så att de inte är beroende av fartygstyp eller fartområde

Sjöfart - 02.10.2017

Transportörens ansvar och skyldighet att teckna försäkring vid befordran av passagerare och deras resgods i internationell fart regleras i 2002 års protokoll till Atenkonventionen.

Lue lisää

Tillåtet med elektronisk skeppsdagbok

Sjöfart - 02.10.2017

Lagändring förtydligar och lättar på skyldigheterna att föra dagbok ombord.

Lue lisää

Lisäpätevyydet voimaan IGF-aluksilla työskenteleville 5.10.2017

Merenkulku - 02.10.2017

Matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttävien IGF-alusten miehistöille tulee voimaan lisäpätevyysvaatimuksia 5.10.2017. Lisäpätevyyksillä halutaan varmistaa alusturvallisuus esimerkiksi LNG:tä tai metanolia polttoaineenaan käyttävillä aluksilla.

Lue lisää

Rapporter om tillbud till sjöss för identifiering av risker

Sjöfart - 25.09.2017

För att förebygga risker och utveckla säkerhetskulturen har det införts bestämmelser i sjölagen om tillbudsrapportering till Trafi. En likadan praxis råder redan inom luftfarten och järnvägstrafiken.

Lue lisää

Ilmailun ja merenkulun radioviestintä ja -navigointi saavat erityisen suojan radiohäiriöiltä

Ilmailu - Merenkulku - 19.09.2017

Viestintäviraston selvittämistä radiohäiriöistä lähes kaikki johtuvat laitevioista, vahingosta tai tietämättömyydestä. Tahallinen häirintä on Suomessa harvinaista.

Lue lisää

Ole loistava liikenteessä!

Tieliikenne - 19.09.2017

Jaa oma kuvasi somessa ja ilahduta heijastimilla muita – saat valita kenelle lähetämme heijastimia.

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22