Luotsauspätevyydet uuteen järjestelmään – hakemusprosessi on muuttunut!

Merenkulku - 27.10.2016

Trafissa on kehitetty uutta pätevyyskirja- ja merimiesrekisterijärjestelmää, johon syksyn aikana on siirretty myös luotsaukseen liittyvät pätevyydet. Käyttöönotto tapahtui lokakuussa.

Lue lisää

Finland erbjuder ett gott underlag för att förverkliga det maritima klustrets visioner

Sjöfart - 27.10.2016

Finlands lagstiftning möjliggör långtgående automatiseringsexperiment och digitalisering också inom sjöfarten. Branschens internationella aktörer är välkomna att dra nytta av vår know-how inom den maritima sektorn.

Lue lisää

Trafi verkar aktivt för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi

Sjöfart - 27.10.2016

EU:s Östersjöstrategi syftar till att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka välståndet i regionen. Trafi samordnar strategins politikområde för främjande av sjösäkerheten.

Lue lisää

Livlig forskning inom vintersjöfarten

Sjöfart - 27.10.2016

De svenska och finska sjöfartsmyndigheterna finansierar tillsammans forskningsprojekt som stöder utvecklingen av vintersjöfartssystemet på Östersjön.

Lue lisää

Om att sköta nödsituationsuppgifter på fartyg i internationell fart

Sjöfart - 27.10.2016

De internationella regelverken i fråga om sjöfolks hälsotillstånd och prestationsförmåga har skärpts och trenden förväntas hålla i sig. Grundläggande säkerhetsutbildning krävs av alla sådana sjöfarande i internationell fart som har tilldelats uppgifter med anknytning till fartygssäkerheten eller miljöskyddet.

Lue lisää

Anhopning av ansökningar – en del av sjöfararna ansöker om certifikat i onödan

Sjöfart - 27.10.2016

Från början av nästa år måste alla sjöfarande i internationell fart ha behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter som överensstämmer med kraven i Manilaändringarna. På grund av anhopningen av ansökningar bör var och en ha sina kursintyg med ombord tills certifikatet om specialbehörighet har kommit.

Lue lisää

Lotsbehörigheterna införs i nytt system – ansökningsprocessen har förändrats!

Sjöfart - 27.10.2016

Trafi har tagit fram ett nytt IT-system för behörighetsbreven och sjömansregistret. Denna höst har också lotsbehörigheterna överförts till det nya systemet. För deras del togs systemet i bruk i oktober.

Lue lisää

Automaattiautoja teillä ja meillä

Kolumnit - Tieliikenne - 20.09.2016

Tekoäly tarjoaa yhä kehittyneempää tukea asiantuntijatehtävissä toimiville, ja robotiikan sovelluksilla voidaan korvata selkeästi määriteltyjä, aiemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä tai niiden osia.

Lue lisää

Suunnitelmallinen vaikuttaminen pohjautuu tietoon

Kolumnit - Yleistä - 19.09.2016

Tehokkaan vaikuttamisen kannalta on olennaista, että meillä on käytettävissämme ajantasaista ja luotettavaa tietoa vaikuttamisen kohteista ja paikoista.

Lue lisää

Trafi palvelee myös chatissä

Yleistä - 19.09.2016

Trafin tarjoamien sähköisten asiointipalvelujen määrä kasvaa koko ajan. Asiakkaalla on mahdollisuus saada tukea ja neuvoa asiansa hoitamiseen Trafin asiakaspalvelusta, jossa kokeillaan parhaillaan myös chat-palvelua.

Lue lisää

Trafi kehittää mobiilisovellusta miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäjille

Ilmailu - 19.09.2016

Mobiilisovelluksen avulla multikopteriharrastajia ja -ammattilentäjiä ohjataan lennättämään turvallisiin paikkoihin. Tämän toivotaan lisäävän yleisön ja muun ilmailun turvallisuutta.

Lue lisää

Trafin avoin data mahdollistaa palvelujen tuottamisen

Liikenteen tieto - 19.09.2016

Avointa dataa hyödyntämällä voidaan toteuttaa paljon erilaisia liikenteeseen liittyviä palveluja. Trafi ei tuota palveluja itse, vaan mahdollistaa Trafin tietoon perustuvan liiketoiminnan syntymisen.

Lue lisää