Vaatimustenmukaisuuden valvonta kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa

Ilmailu - 28.11.2016

Lentotoiminnan harjoittajat ovat velvollisia seuraamaan lentotoimintaan liittyviä muutoksia. Lentotoiminta-asetukseen on tullut päivityksiä, tuoreimmat löydät täältä.

Lue lisää

Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon!

Ilmailu - 18.11.2016

Seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita säädösrintamalta, oppeja kuluneelta lentokaudelta, hyppylentotoiminnan ja omavalvonnan periaatteita.

Lue lisää

Suomi tarjoaa hyvän alustan meriklusterin visioiden toteuttamiseen

Kolumnit - Merenkulku - 27.10.2016

Suomen lainsäädäntö ja määräykset mahdollistavat pitkälle viedyt automaatiokokeilut ja digitalisaation myös merenkulussa. Alan kansaivälisetkin toimijat ovat tervetulleita hyödyntämään merellistä tietoamme ja osaamistamme.

Lue lisää

Trafi toimii aktiivisesti EU:n Itämeri-strategian toteuttamisessa

Merenkulku - 27.10.2016

EU:n Itämeri-strategian tavoitteena on meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Trafi koordinoi strategian meriturvallisuutta edistävää politiikka-alaa.

Lue lisää

Talvimerenkulun tutkimus vilkasta

Merenkulku - 27.10.2016

Ensi vuoden hankehaussa on kiinnitetty erityistä huomiota laivojen energiatehokkuutta koskevan EEDI -indeksin ja jääluokkasääntöjen minimikonetehovaatimusten yhteensovittamiseen.

Lue lisää

Hätätilannetehtävistä suoriutuminen kansainvälisen liikenteen aluksilla

Merenkulku - 27.10.2016

Kansainvälinen sääntely on terveydentilaan ja suorituskykyyn liittyvissä asioissa kiristynyt ja suunnan odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Hakemusruuhka pätevyyskirjoissa – osa merenkulkijoista hakenut turhaan lisäpätevyystodistusta

Merenkulku - 27.10.2016

Hakemusruuhkan takia kurssitodistukset on pidettävä mukana aluksilla niin kauan, kunnes uusi lisäpätevyystodistus on ehtinyt tulla.

Lue lisää

Luotsauspätevyydet uuteen järjestelmään – hakemusprosessi on muuttunut!

Merenkulku - 27.10.2016

Trafissa on kehitetty uutta pätevyyskirja- ja merimiesrekisterijärjestelmää, johon syksyn aikana on siirretty myös luotsaukseen liittyvät pätevyydet. Käyttöönotto tapahtui lokakuussa.

Lue lisää

Finland erbjuder ett gott underlag för att förverkliga det maritima klustrets visioner

Sjöfart - 27.10.2016

Finlands lagstiftning möjliggör långtgående automatiseringsexperiment och digitalisering också inom sjöfarten. Branschens internationella aktörer är välkomna att dra nytta av vår know-how inom den maritima sektorn.

Lue lisää

Trafi verkar aktivt för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi

Sjöfart - 27.10.2016

EU:s Östersjöstrategi syftar till att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka välståndet i regionen. Trafi samordnar strategins politikområde för främjande av sjösäkerheten.

Lue lisää

Livlig forskning inom vintersjöfarten

Sjöfart - 27.10.2016

De svenska och finska sjöfartsmyndigheterna finansierar tillsammans forskningsprojekt som stöder utvecklingen av vintersjöfartssystemet på Östersjön.

Lue lisää

Om att sköta nödsituationsuppgifter på fartyg i internationell fart

Sjöfart - 27.10.2016

De internationella regelverken i fråga om sjöfolks hälsotillstånd och prestationsförmåga har skärpts och trenden förväntas hålla i sig. Grundläggande säkerhetsutbildning krävs av alla sådana sjöfarande i internationell fart som har tilldelats uppgifter med anknytning till fartygssäkerheten eller miljöskyddet.

Lue lisää