Liikennelabrassa edistetään liikenneinnovaatioiden toteutumista

Liikenteen tieto - 19.09.2016

Automaattiautoja tieliikenteeseen, yhteiskäyttöautoratkaisuja autoilijoille, uusia mobiilisovelluksia veneilijöille ja multikopterien lennättäjille. Muun muassa näiden innovaatioiden toteutumista edistetään Liikennelabran yhteistyöfoorumissa.

Lue lisää

Merenkulun päällikönkirjojen kevennetyt siirtymäsäännökset saivat jatkoaikaa

Merenkulku - 19.09.2016

Lähiliikenteen päällikönkirjan, rajoitetun yliperämiehenkirjan ja konepäällikönkirjan uusintaa voi hakea vielä vuoden vaihteen jälkeenkin kevennetyin vaatimuksin. Siirtymäsäännökset haudataan, kun kaikki, joilla on mahdollisuus hakea uusia kirjoja, ovat sen tehneet.

Lue lisää

Lentokoneiden jäänestoa tutkitaan ainutlaatuisella tuulitunnelitestillä

Ilmailu - 19.09.2016

Icewing-hankkeessa tutkitaan lentokoneen siipien jäänestoaineiden käyttäytymistä pakkasolosuhteissa. Otaniemen tuulitunnelissa yhdessä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n ja avaruushallinto NASAn toteutettavia kokeita ei ole aiemmin tehty.

Lue lisää

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

Sjöfart - 01.09.2016

Krav på att personal som arbetar på IGF-fartyg, dvs. fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt, ska ha specialbehörighet träder i kraft den 5 oktober. Syftet med de nya kraven är att garantera säkerheten på fartyg som använder LNG, metanol e.d. som bränsle.

Lue lisää

Väitöskirja meriliikenteen turvallisuusjohtamisesta

Merenkulku - Yleistä - 25.08.2016

Trafin erityisasiantuntija Jouni Lappalainen väitteli kesällä tohtoriksi meriliikenteen turvallisuusjohtamisesta. Lappalainen käsitteli väitöksessään turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaikutusta turvallisuuskulttuuriin sekä merimiehen mielipiteitä turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

Lue lisää

Alusten rikkipäästöjä kaukovalvotaan Itämerellä

Merenkulku - 25.08.2016

Rikkipäästöjen kaukovalvonta lisää valvonnan kattavuutta huomattavasti, jopa tuhansiin aluksiin. Alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus mitataan laivareittien varrelta pakokaasuvanan sisältämien kaasujen perusteella.

Lue lisää

Uudet lentoliikennesopimukset mahdollistavat suorat lennot Kuubaan, Kambodžaan ja Meksikoon

Ilmailu - 23.08.2016

Sopimukset mahdollistavat suorat sekä välilaskulliset lennot maiden välillä. Lisää uusia lentoliikennesopimuksia neuvoteltaneen joulukuussa.

Lue lisää

Kohti kumppanuutta

Ilmailu - 08.06.2016

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä lentoliikenteen edelläkävijämaaksi tässä muutosten ja ennakoidun kasvun ajassa. Yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi on välttämätöntä, että toimijan ja viranomaisen suhde on avoin, kommunikoiva ja tietoa jakava.

Lue lisää

Ilma-alusten ramppitarkastukset – SAFA, SACA, SANA

Ilmailu - 08.06.2016

Ilma-aluksesta tarkastetaan EASAn asettamien vaatimusten mukaisesti mm. tekninen kunto, henkilöstön pätevyys, dokumentaatio, laitteet, varusteet, turvavarusteet sekä mukana kuljetettava rahti. Tarkastukset suoritetaan lentoaseman asematasolla eli rampilla.

Lue lisää

Lentoliikenteen maahuolinta sääntelyn piiriin

Ilmailu - 08.06.2016

Maahuolinnan toimijakenttä muuttuu jatkuvasti ja erilaisten toimintakäytäntöjen yhteensovittaminen on haasteellista.

Lue lisää

Vaatimustenmukaisuuden valvonta kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa

Ilmailu - 08.06.2016

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn julkaisemia lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia on sovellettu kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan Suomessa 28.10.2014 alkaen.

Lue lisää

Turvallisuustyö on vähentänyt helikopterionnettomuuksia

Ilmailu - 08.06.2016

Turvallisuudenhallinnan kehittäminen kasvattaa helikopteritoimijoiden omaa vastuuta turvallisuudesta ja sen valvonnasta. Samalla se lisää joustavuutta ja ketteryyttä turvallisuusketjuun.

Lue lisää