Lotsbehörigheterna införs i nytt system – ansökningsprocessen har förändrats!

Sjöfart - 27.10.2016

Trafi har tagit fram ett nytt IT-system för behörighetsbreven och sjömansregistret. Denna höst har också lotsbehörigheterna överförts till det nya systemet. För deras del togs systemet i bruk i oktober.

Lue lisää

Automaattiautoja teillä ja meillä

Kolumnit - Tieliikenne - 20.09.2016

Tekoäly tarjoaa yhä kehittyneempää tukea asiantuntijatehtävissä toimiville, ja robotiikan sovelluksilla voidaan korvata selkeästi määriteltyjä, aiemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä tai niiden osia.

Lue lisää

Suunnitelmallinen vaikuttaminen pohjautuu tietoon

Kolumnit - Yleistä - 19.09.2016

Tehokkaan vaikuttamisen kannalta on olennaista, että meillä on käytettävissämme ajantasaista ja luotettavaa tietoa vaikuttamisen kohteista ja paikoista.

Lue lisää

Trafi palvelee myös chatissä

Yleistä - 19.09.2016

Trafin tarjoamien sähköisten asiointipalvelujen määrä kasvaa koko ajan. Asiakkaalla on mahdollisuus saada tukea ja neuvoa asiansa hoitamiseen Trafin asiakaspalvelusta, jossa kokeillaan parhaillaan myös chat-palvelua.

Lue lisää

Trafi kehittää mobiilisovellusta miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäjille

Ilmailu - 19.09.2016

Mobiilisovelluksen avulla multikopteriharrastajia ja -ammattilentäjiä ohjataan lennättämään turvallisiin paikkoihin. Tämän toivotaan lisäävän yleisön ja muun ilmailun turvallisuutta.

Lue lisää

Trafin avoin data mahdollistaa palvelujen tuottamisen

Liikenteen tieto - 19.09.2016

Avointa dataa hyödyntämällä voidaan toteuttaa paljon erilaisia liikenteeseen liittyviä palveluja. Trafi ei tuota palveluja itse, vaan mahdollistaa Trafin tietoon perustuvan liiketoiminnan syntymisen.

Lue lisää

Liikennelabrassa edistetään liikenneinnovaatioiden toteutumista

Liikenteen tieto - 19.09.2016

Automaattiautoja tieliikenteeseen, yhteiskäyttöautoratkaisuja autoilijoille, uusia mobiilisovelluksia veneilijöille ja multikopterien lennättäjille. Muun muassa näiden innovaatioiden toteutumista edistetään Liikennelabran yhteistyöfoorumissa.

Lue lisää

Merenkulun päällikönkirjojen kevennetyt siirtymäsäännökset saivat jatkoaikaa

Merenkulku - 19.09.2016

Lähiliikenteen päällikönkirjan, rajoitetun yliperämiehenkirjan ja konepäällikönkirjan uusintaa voi hakea vielä vuoden vaihteen jälkeenkin kevennetyin vaatimuksin. Siirtymäsäännökset haudataan, kun kaikki, joilla on mahdollisuus hakea uusia kirjoja, ovat sen tehneet.

Lue lisää

Lentokoneiden jäänestoa tutkitaan ainutlaatuisella tuulitunnelitestillä

Ilmailu - 19.09.2016

Icewing-hankkeessa tutkitaan lentokoneen siipien jäänestoaineiden käyttäytymistä pakkasolosuhteissa. Otaniemen tuulitunnelissa yhdessä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n ja avaruushallinto NASAn toteutettavia kokeita ei ole aiemmin tehty.

Lue lisää

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

Sjöfart - 01.09.2016

Krav på att personal som arbetar på IGF-fartyg, dvs. fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt, ska ha specialbehörighet träder i kraft den 5 oktober. Syftet med de nya kraven är att garantera säkerheten på fartyg som använder LNG, metanol e.d. som bränsle.

Lue lisää

Väitöskirja meriliikenteen turvallisuusjohtamisesta

Merenkulku - Yleistä - 25.08.2016

Trafin erityisasiantuntija Jouni Lappalainen väitteli kesällä tohtoriksi meriliikenteen turvallisuusjohtamisesta. Lappalainen käsitteli väitöksessään turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaikutusta turvallisuuskulttuuriin sekä merimiehen mielipiteitä turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

Lue lisää

Alusten rikkipäästöjä kaukovalvotaan Itämerellä

Merenkulku - 25.08.2016

Rikkipäästöjen kaukovalvonta lisää valvonnan kattavuutta huomattavasti, jopa tuhansiin aluksiin. Alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus mitataan laivareittien varrelta pakokaasuvanan sisältämien kaasujen perusteella.

Lue lisää