Kohti mahdollistavaa viranomaisuutta

Yleistä - 01.02.2016

Toimialajohtaja Mia Nykopp on monialainen osaaja, jonka työssä näkyvät tällä hetkellä vahvasti hallitusohjelma, digitalisaatio sekä sääntelyn purku. Liikenteen viranomaisena Trafi tarkastelee liikennejärjestelmää kokonaisuutena, toimijoiden, liikkujien ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Lue lisää

Matkapuhelinverkkoa kokeillaan tieliikenteen vaaranpaikoista viestimiseen

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 01.02.2016

Ensi keväänä kuljettajat pääsevät kokeilemaan tiedonvälitystä matkapuhelinverkon avulla tieliikenteen vaaranpaikoista. Trafin, Liikenneviraston ja HERE:n yhteinen NordicWay, Coop -kokeiluhanke auttaa valmistautumaan mm. uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.

Lue lisää

Trafi mahdollistaa automaattiautojen testauksen yleisillä teillä

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 01.02.2016

Tunturi-Lappiin on suunnitteilla maailmanluokan arktinen älyliikenteen testialue. Auroraksi nimetyn testialueen tavoitteena on tehdä Suomesta edelläkävijä liikenteen digitalisaatiossa ja automatisaatiossa sekä robotiikan kehittämisessä.

Lue lisää

Harrasteilmailun toimijat avainasemassa turvallisuustyössä

Ilmailu - 01.02.2016

Harrasteilmailun turvallisuustyö perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja harrastuneisuuteen. Harrasteilmailun turvallisuusprojektissa löydettiin myös uusia keinoja edesauttaa turvallisuuden kehittymistä.

Lue lisää

Lasten leikit ja ilkivalta rautateillä kuriin turvallisuuskasvatuksella

Rautatiet - 01.02.2016

Lasten ja nuorten leikit ja ilkivalta aiheuttavat yhä enemmän vaaratilanteita rautateillä. Allejääntejä raiteilla sattuu keskimäärin yksi viikossa.

Lue lisää

Uusi huvivenelaki selkeyttää venekaupan vastuita

Merenkulku - 01.02.2016

Uuteen huvivenelakiin on kirjattu entistä selkeämmin valmistajien ja muiden toimijoiden vastuut, ja suomalainen lainsäädäntö on nyt yhdenmukaisempaa EU-sääntelyn kanssa. Tämä vähentää tulkinnan tarvetta.

Lue lisää

Turvallisuusjohtamis-järjestelmästä lisää tehoa yritysten turvallisuustyöhön

Yleistä - 01.02.2016

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä tarjoaa yritykselle työkalut turvalliseen työskentelyyn ja toimintaan. Trafin Turvallisuuden hallinta -yksikkö kehittää työskentelyä kohti turvallisempaa liikennettä.

Lue lisää

Tutkimuksista tukea kehittämiseen

Liikenteen tieto - Yleistä - 01.02.2016

Trafin tutkimus- ja kehitystoiminnan teemoina ovat liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenteen digitalisaatio ja uudet palvelut sekä liikennejärjestelmän tila, toimintaympäristö ja toimijat.

Lue lisää

Trafi ajokorteista vastaavaksi viranomaiseksi

Tieliikenne - Yleistä - 17.12.2015

Trafi myöntää 1.1.2016 alkaen kaikki tieliikenteen henkilöluvat. Toimivallan siirtäminen yhdelle viranomaiselle helpottaa prosessien kehittämistä jatkossa.

Lue lisää

Toimivallan siirto antaa mahdollisuuksia kehittyä

Tieliikenne - Yleistä - 17.12.2015

Hanna Hakanen johtaa Trafissa Liikenteen toimijat –toimialaa, jossa käsitellään kaikkien liikennemuotojen lupa-, hyväksyntä- ja valvontatehtäviä. Huomio on viime aikoina kiinnittynyt erityisesti ajokorttien ja muiden tieliikenteen henkilölupien siirtoon Trafille.

Lue lisää

Ajovarman palveluneuvojat kouluttautuivat verkossa

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 17.12.2015

Ajokorttilupalveluiden koulutus Ajovarman palveluneuvojille tapahtui enimmäkseen itseopiskeluna verkossa. Koulutusvideoita on tuotettu verkkoon 68 kappaletta ja kirjallisia ohjeita saman verran.

Lue lisää

Ajovarma on valmis käsittelemään ajokortteja ja lupia

Tieliikenne - 17.12.2015

Lupa-asioissa asiakkaita palvelee vuoden vaihteen jälkeen valtakunnallisesti Ajovarman yli sata toimipistettä. Lähes kaikkien ajovarmalaisten toimenkuva laajenee.

Lue lisää