Ammattimerenkulun tiedoille sähköinen järjestelmä

Liikenteen tieto - Merenkulku - 23.05.2016

Trafi on ottanut käyttöön uuden järjestelmän, jossa käsitellään ammattimerenkulun pätevyyskirjoja ja lisäpätevyystodistuksia. Järjestelmässä ylläpidetään myös merimiesrekisteriä.

Lue lisää

Sähköiset liikkumisvälineet ovat kesähitti

Tieliikenne - 23.05.2016

Uudenlaiset sähköiset liikkumisvälineet tulivat lailliseksi tieliikenteessä vuodenvaihteessa. Osalla välineistä liikutaan jalkakäytävällä ja osalla pyöräteillä.

Lue lisää

Liikennelabra on ikkuna Suomen liikennekokeiluihin

Liikenteen tieto - Yleistä - 23.05.2016

Trafi on mukana mahdollistamassa digitaalisten liikkumispalveluiden ekosysteemin syntymistä. Suomi haluaa olla digitaalisten ja innovatiivisten liikenne- ja logistiikkapalveluiden koekenttä – liikennelabra.

Lue lisää

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa yleisilmailua

Ilmailu - 23.05.2016

Kokonaisvaltainen turvallisuustyö koostuu ohjeistamisesta, tukemisesta, sääntelystä ja valvonnasta. Vuoden alussa perustettu yleisilmailun koordinointitoiminto kehittää yleisilmailun turvallisuutta yhdessä toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Lentomiehistölle uusi väsymyksenhallintajärjestelmä

Ilmailu - 23.05.2016

Euroopassa otettiin helmikuussa käyttöön uudet lentomiehistöjä koskevat työ- ja lepoaikamääräykset. Merkittävin muutos on vaatimus ottaa käyttöön väsymyksenhallintajärjestelmä.

Lue lisää

Tietoa Trafin tiedosta – tietotilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu

Liikenteen tieto - Yleistä - 23.05.2016

Trafin tietovarantoja hyödynnetään nyt enemmän kuin koskaan. Viime vuonna Trafi luovutti yrityksille ja muille viranomaisille noin 500 miljoonaa tietoyksikköä, ja Trafin avointa dataa on ladattu jo yli 200 miljardia tietoriviä.

Lue lisää

IOSA-hanke vähentää kahden standardin taakkaa lentoyhtiöissä

Ilmailu - 23.05.2016

Trafi on käynnistänyt IOSA-hankkeen yhteistyössä suomalaisten lentoyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on lähentää kahta lentoliikenteen standardia, ja siten järkevöittää toimintaa ja säästää kaikkien resursseja.

Lue lisää

EU:n 4. rautatiepaketti uudistaa viranomaistoimintoja

Rautatiet - 23.05.2016

Trafi myöntää rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistukset, rataverkon haltijoiden turvallisuusluvat sekä mm. kaluston ja infrastruktuurin käyttöönottoluvat. Rautatiejärjestelmä on kuitenkin murrosvaiheessa – sääntelyn eurooppalaistumisen lisäksi osa luvista on siirtymässä Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) käsiteltäväksi.

Lue lisää

Yleisilmailijoiden materiaalipankki kaikkien käytettävissä

Ilmailu - 20.05.2016

Trafin Yleisilmailijalle-verkkosivustolle on koottu laajasti materiaalia ja työkaluja niin yleisilmailijoille kuin sellaiseksi haluaville. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Ajankohtaista yleisilmailun lentokelpoisuudessa

Ilmailu - 20.05.2016

Lentokelpoisuusmääräysten keventäminen yleisilmailussa etenee vaiheittain.

Lue lisää

Ajankohtaista laskuvarjokerhoille

Ilmailu - 20.05.2016

Harrasteilmailua koskevat vaatimukset ovat kevyemmät kuin kaupallisen toiminnan vaatimukset. Laskuvarjohyppytoiminta luetaan lentotyöksi, ja toimintaa on harjoitettava niillä säännöillä, jotka koskevat ilmailun yhdistystoimijoita Suomessa.

Lue lisää

Muutoksia yksityislentotoiminnan lentotoimintavaatimuksiin

Ilmailu - 20.05.2016

Vuosi 2016 tuo mukanaan paljon uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös yleisilmailijoiden toimintaan.

Lue lisää