Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet

Ilmailu - 20.05.2016

Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet eurooppalaisten SERA-lentosääntöjen astuttua voimaan. Tässä koottuna asiaan liittyvät säännöt. Törmäysten välttämiseksi on edelleen syytä noudattaa hyvää ilmailutapaa ilmoittaa pilveen meneminen ja sieltä poistuminen.

Lue lisää

PIK-20D tarkastuksia voidaan harventaa

Ilmailu - 20.05.2016

Trafissa on tehty PIK-20D purjekoneen väsymistarkastelujen katselmus. Tunnettuja väsymisongelmia ei ole ja tulokset mahdollistavat koneiden tarkastukset entistä harvemmin.

Lue lisää

Tuleva vesiliikennelaki korostaa kipparinlakin merkitystä

Kolumnit - Merenkulku - 16.05.2016

Vesiliikennelaki on uudistuksen edessä. Näkyvin ja tärkein muutos liittyy päällikön vastuuseen. Onko soutuveneessä siis oltava yhtä lailla vastuullinen kippari kuin isossa huvijahdissa?

Lue lisää

Romutuspalkkio oli piristysruiske autokaupalle

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Autotuojien toimitusjohtajan Tero Kallion mukaan romutuspalkkiokokeilulla saavutettiin loistavia tuloksia. Autokantaa saatiin nuorennettua ja uusien autojen myynti kasvoi.

Lue lisää

Romutuspalkkion ansiosta ostettiin enemmän vähäpäästöisiä autoja

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Romutuspalkkiokokeilussa hankituista uusista autoista yli puolet olisi jäänyt hankkimatta ilman kokeilua. Lähes kolmannes kokeilua hyödyntäneistä olisi valinnut suurempipäästöisen auton ilman kokeilua.

Lue lisää

Romutuspalkkiokokeilu oli suuri menestys

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Romutuspalkkionkokeilun tavoitteena oli uudistaa Suomen iäkästä autokantaa. Kokeilun turvin Suomen teille saatiinkin noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa.

Lue lisää

Romutuspalkkio toi iloisia asiakkaita romuttamoille

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Jätelaki velvoittaa, että ajoneuvon viimeinen haltija toimittaa sen viralliseen kierrätysjärjestelmään. Suomen Autokierrätyksen kannalta romutuspalkkiokampanjan suurin hyöty oli tietoisuuden lisääntyminen haltijan velvollisuudesta toimittaa auto viralliseen vastaanottopisteeseen.

Lue lisää

Kohti mahdollistavaa viranomaisuutta

Yleistä - 01.02.2016

Toimialajohtaja Mia Nykopp on monialainen osaaja, jonka työssä näkyvät tällä hetkellä vahvasti hallitusohjelma, digitalisaatio sekä sääntelyn purku. Liikenteen viranomaisena Trafi tarkastelee liikennejärjestelmää kokonaisuutena, toimijoiden, liikkujien ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Lue lisää

Matkapuhelinverkkoa kokeillaan tieliikenteen vaaranpaikoista viestimiseen

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 01.02.2016

Ensi keväänä kuljettajat pääsevät kokeilemaan tiedonvälitystä matkapuhelinverkon avulla tieliikenteen vaaranpaikoista. Trafin, Liikenneviraston ja HERE:n yhteinen NordicWay, Coop -kokeiluhanke auttaa valmistautumaan mm. uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.

Lue lisää

Trafi mahdollistaa automaattiautojen testauksen yleisillä teillä

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 01.02.2016

Tunturi-Lappiin on suunnitteilla maailmanluokan arktinen älyliikenteen testialue. Auroraksi nimetyn testialueen tavoitteena on tehdä Suomesta edelläkävijä liikenteen digitalisaatiossa ja automatisaatiossa sekä robotiikan kehittämisessä.

Lue lisää

Harrasteilmailun toimijat avainasemassa turvallisuustyössä

Ilmailu - 01.02.2016

Harrasteilmailun turvallisuustyö perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja harrastuneisuuteen. Harrasteilmailun turvallisuusprojektissa löydettiin myös uusia keinoja edesauttaa turvallisuuden kehittymistä.

Lue lisää

Lasten leikit ja ilkivalta rautateillä kuriin turvallisuuskasvatuksella

Rautatiet - 01.02.2016

Lasten ja nuorten leikit ja ilkivalta aiheuttavat yhä enemmän vaaratilanteita rautateillä. Allejääntejä raiteilla sattuu keskimäärin yksi viikossa.

Lue lisää