Turvallisuuden hallinta on keskeinen osa kuljetusyrityksen johtamista

Tieliikenne - 05.11.2018

Tiekuljetusalan turvallisuudesta puhuttaessa huomio kiinnittyy usein kuljettajan toimintaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuljetustoiminnan taustalla on lähes aina kuljetusyritys ja sen johtaminen ja toimintatavat.

Lue lisää

Meriliikenteen polttoaineen luovutustodistuksessa ilmoitettavat tiedot muuttuvat

Merenkulku - 05.11.2018

Polttoaineen luovutustodistuksessa huomioidaan tarkemmin rikkioksidipäästöjen kontrollialue sekä vaihtoehtoisten päästönvähennysmenetelmien käyttö.

Lue lisää

Merenkulun miehitys- ja pätevyysasioihin tuli muutoksia 1.7.2018

Merenkulku - 05.11.2018

Miehitys- ja pätevyysasioissa tapahtui muutoksia heinäkuun alussa, jolloin tulivat voimaan liikenteen palveluista annetun lain muutokset, laivaväkilain muutokset ja annettiin uusi miehitysasetus. Samalla kumottiin laivaväen luetteloinnista annettu laki.

Lue lisää

Vesikulkuneuvojen tietotuotteet -palvelusta voin tilata ajantasaista tietoa vesikulkuneuvoista

Liikenteen tieto - Merenkulku - 05.11.2018

Vesikulkuneuvon sijaintitiedot ja Vesikulkuneuvon tekniset tiedot -tietotuotteet ovat avointa dataa ja ladattavissa maksutta ilman tunnistautumista.

Lue lisää

Rekisteritietojen hyödyntämistä ja asioinnin helpottamista – Trafin sähköiset asiointipalvelut laajenevat jatkuvasti

Liikenteen tieto - Yleistä - 05.11.2018

Trafi kehittää jatkuvasti sähköisiä palveluitaan. Yhteistyötä sähköisen palveluiden saralla tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Niin ikään MyData-periaatteita hyödynnetään palvelukehityksessä ja Trafin muistutusviestejä voi saada myös Suomi.fi-viestipalveluun.

Lue lisää

Organisaatioasiakkaat ovat tyytyväisiä Trafin sähköisiin palveluihin

Yleistä - 05.11.2018

Organisaatioasiakkaat pitävät hyvänä Trafin sähköisten rekisteröintipalveluiden toimivuutta, virheettömyyttä ja helppoutta.

Lue lisää

Liikenneturvallisuuskokeiluille tarjolla hankeavustusta

Tieliikenne - 15.06.2018

Nyt kannattaa hakea hankeavustusta liikenneturvallisuuskokeiluun! Painopisteenä ovat tänä vuonna kevyt liikenne ja koulumatkojen turvallisuus. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustushakemuksia voi jättää 3.8.2018 asti.

Lue lisää

Espoo selvitti liikenneturvallisuutta uusilla tiedonkeruumenetelmillä

Tieliikenne - 15.06.2018

Espoon kaupunki tutki Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustuksella kahta case-kohdetta liikenneturvallisuusnäkökulmasta. Lisäksi työssä käytettiin uusina tiedonkeruumenetelminä drone-lennokkeja ja 360°-kameraa.

Lue lisää

Koulumatka-hanke parantaa koulumatkojen turvallisuutta sujuvoittamalla liikennekasvatusta

Tieliikenne - 15.06.2018

Hyvinkäällä on käynnissä Koulumatka-hanke, joka pureutuu koulumatkojen turvallisuuteen. Hankkeessa kootaan liikennekasvatuksen materiaalit helposti saataville ja luodaan työkaluja liikennekasvatuksen tueksi.

Lue lisää

Tutkimuksella lisää liikenneturvallisuutta päiväkoteihin ja kouluihin

Tieliikenne - 15.06.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TurVaa-hankkeessa tutkittiin, millaisia vaikutuksia jakelulogistiikalla on lasten liikenneturvallisuuteen. Tutkimus kohdistui Etelä-Kymenlaakson päiväkoteihin ja alakouluihin. Hanke sai Trafin myöntämää valtionavustusta.

Lue lisää

Taksialan uusia käytäntöjä luodaan liikennepalvelulain voimaantulon alla

Tieliikenne - 31.05.2018

Liikennepalvelulain voimaantulo 1.7.2018 muokkaa taksialaa ja samalla myös toimivalta tavara- joukko- ja taksiliikenneluvissa siirtyy Trafiin. Uudistuksen tuomia muutoksia on käyty läpi pitkin kevättä useissa tilaisuuksissa, ja alaa koskevat, uuden lain mukaiset käytännöt on koottu myös Trafin nettisivuille.

Lue lisää

Ajokorttikoulutuksen muutos tuo uutta kortin suorittajalle ja mahdollistaa uusien toimijoiden tulon alalle

Tieliikenne - 31.05.2018

Ajokorttikoulutuksen uudistukset tuovat muutoksia niin ajokorttia parhaillaan suorittaville kuin sitä suunnittelevillekin. Myös alalle uudistus tuo muutoksia, kun koulutuksen sisällöt ja tutkintojen periaatteet muuttuvat. Mukaan voi tulla myös uusia toimijoita.

Lue lisää