Logistiikkaketjun toimivuus tärkeää vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Liikenteen tieto - Rautatiet - Tieliikenne - 09.12.2014

Trafi antaa vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevat tekniset määräystet ja normit.

Lue lisää

Palaute parantaa nuorten kuljettajien ajotapaa

Tieliikenne - 09.12.2014

Turvallisuutta ja ekologisuutta edistävä ajotapapalautejärjestelmä tuotti hyviä tuloksia.

Lue lisää

Ilmatilauudistus käyttöön sujuvasti

Ilmailu - 09.12.2014

Uusi ilmailulaki astui voimaan 13.11.2014. Samalla Suomen ilmatilarakenne uudistui, ja käyttöön otettiin yhteiset eurooppalaiset lentosäännöt.

Lue lisää

Merenkulun turvallisuuskulttuuri on parantunut viime vuosina

Merenkulku - 09.12.2014

Merenkulun turvallisuuskulttuurin parantuminen viime vuosikymmeninä näkyy kentällä tarkastajien työssä.

Lue lisää

Käyttövarmuus näkyy kustannuksissa

Liikenteen tieto - Tieliikenne - Yleistä - 04.12.2014

Trafin tietojärjestelmien palvelimet ovat olleet muutoksen kourissa viime toukokuusta lähtien. Isoin rutistus oli Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän eli ATJ:n palvelimien siirto marraskuun puolivälissä.

Lue lisää

Rohkeasti uutta kohti

Ilmailu - Liikenteen tieto - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 22.10.2014

Vanhojen ajattelumallien ja -tapojen ravisteleminen on tarpeen, sillä tieto tulee muuttamaan nykyisen käsityksen liikenteestä. Trafi kehittää tietoviranomaisuutta älykkääseen suuntaan rohkealla otteella.

Lue lisää

Rautateille innovatiivisuutta

Rautatiet - 22.10.2014

Rautateiden normiohjauksessa ollaan siirtymässä kevennetyn sääntelyn aikakauteen. Toimijoiden oma vastuu korostuu samalla kun toimintavapaus lisääntyy.

Lue lisää

Viisaasti vaikuttavuutta

Ilmailu - 22.10.2014

Päivä päivältä yksityisen ja julkisen toiminnan aloilla edellytetään yhä enemmän entistä vähemmällä – näin myös ilmailussa. Yleispätevä ratkaisu on tehdä oikeita asioita oikea-aikaisesti, oikein mitoitettuna.

Lue lisää

Vaaratilanteiden raportointi kehitettävä

Merenkulku - 22.10.2014

Tänä vuonna Suomi on saanut uuden meriliikennestrategian. Sitä työstettiin pari vuotta tiiviissä yhteistyössä kaikkien merenkulun sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan yhteistyöllä

Tieliikenne - 22.10.2014

Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi Trafi painopisteinä on ajoneuvokannan uudistaminen, nuorten kuljettajien onnettomuusriskin alentaminen sekä uuden teknologian hyödyntäminen.

Lue lisää

Tiedon avulla liikennemuotojen rajat hälvenevät kuluttajan näkökulmasta

Liikenteen tieto - Yleistä - 22.10.2014

Tieto on Trafille viides liikennemuoto ja liikenteen uusi polttoaine, josta perinteiset liikennemuodot ammentavat.

Lue lisää

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilta

Ilmailu - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 22.10.2014

Trafin vastuullisen liikenteen visiossa ihmiset, tavarat ja tieto liikkuvat turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti kaikkialla Suomessa.

Lue lisää