Kohti ketterämpää valvontaa

Ilmailu - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 19.02.2015

Trafi siirtyy säännöllisin väliajoin tehtävästä valvonnasta yhä enemmän suoritus- ja riskiperusteiseen valvontamalliin. Trafin uudistetut toimintamallit ja valvontaperiaatteet on vastikään julkaistu verkkosivuilla.

Lue lisää

Uusi rikkidirektiivi parantaa ilmanlaatua

Merenkulku - 19.02.2015

Itämerellä seilaavien laivojen polttoaine saa tammikuun alusta lähtien sisältää enintään 0,1 prosenttia rikkiä. Uusi rikkidirektiivi laskee sallitun rikkipitoisuuden rajan kymmenekseen entisestä. Trafi jakaa valvonnan yhteydessä aluksille myös tietoa rikkidirektiivistä.

Lue lisää

Trafi aloitti kyselytunnit Facebookissa

Tieliikenne - Yleistä - 18.02.2015

Inkeri ja Jussi vastaavat kysymyksiin joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko pidettävillä kyselytunneilla.

Lue lisää

Uusi veneen rekisteröintitodistus kiinnostaa venemessuilla

Merenkulku - Tapahtumat - 11.02.2015

Venemessujen aikana voi käydä täydentämässä veneen teknisiä tietoja Trafin osastolla 4b41 ja samalla saa ilmaiseksi uuden rekisteröintitodistuksen.

Lue lisää

Suorituskykyinen liikennejärjestelmä on hyvinvoinnin perusta

Yleistä - 09.12.2014

Trafin toimintaa ohjaa visio vastuullisesta liikenteestä. Toimimme sen puolesta, että yhteiskunnassa ihmiset, tavarat ja tieto kulkevat turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti. Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle.

Lue lisää

Harrasteilmailijat kehittävät turvallisuutta yhdessä

Ilmailu - 09.12.2014

Harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi käynnistettiin Trafissa marraskuussa kehittämisprojekti.

Lue lisää

Logistiikkaketjun toimivuus tärkeää vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Liikenteen tieto - Rautatiet - Tieliikenne - 09.12.2014

Trafi antaa vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevat tekniset määräystet ja normit.

Lue lisää

Palaute parantaa nuorten kuljettajien ajotapaa

Tieliikenne - 09.12.2014

Turvallisuutta ja ekologisuutta edistävä ajotapapalautejärjestelmä tuotti hyviä tuloksia.

Lue lisää

Ilmatilauudistus käyttöön sujuvasti

Ilmailu - 09.12.2014

Uusi ilmailulaki astui voimaan 13.11.2014. Samalla Suomen ilmatilarakenne uudistui, ja käyttöön otettiin yhteiset eurooppalaiset lentosäännöt.

Lue lisää

Merenkulun turvallisuuskulttuuri on parantunut viime vuosina

Merenkulku - 09.12.2014

Merenkulun turvallisuuskulttuurin parantuminen viime vuosikymmeninä näkyy kentällä tarkastajien työssä.

Lue lisää

Käyttövarmuus näkyy kustannuksissa

Liikenteen tieto - Tieliikenne - Yleistä - 04.12.2014

Trafin tietojärjestelmien palvelimet ovat olleet muutoksen kourissa viime toukokuusta lähtien. Isoin rutistus oli Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän eli ATJ:n palvelimien siirto marraskuun puolivälissä.

Lue lisää

Rohkeasti uutta kohti

Ilmailu - Liikenteen tieto - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 22.10.2014

Vanhojen ajattelumallien ja -tapojen ravisteleminen on tarpeen, sillä tieto tulee muuttamaan nykyisen käsityksen liikenteestä. Trafi kehittää tietoviranomaisuutta älykkääseen suuntaan rohkealla otteella.

Lue lisää