Rautateille innovatiivisuutta

Rautatiet - 22.10.2014

Rautateiden normiohjauksessa ollaan siirtymässä kevennetyn sääntelyn aikakauteen. Toimijoiden oma vastuu korostuu samalla kun toimintavapaus lisääntyy.

Lue lisää

Viisaasti vaikuttavuutta

Ilmailu - 22.10.2014

Päivä päivältä yksityisen ja julkisen toiminnan aloilla edellytetään yhä enemmän entistä vähemmällä – näin myös ilmailussa. Yleispätevä ratkaisu on tehdä oikeita asioita oikea-aikaisesti, oikein mitoitettuna.

Lue lisää

Vaaratilanteiden raportointi kehitettävä

Merenkulku - 22.10.2014

Tänä vuonna Suomi on saanut uuden meriliikennestrategian. Sitä työstettiin pari vuotta tiiviissä yhteistyössä kaikkien merenkulun sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan yhteistyöllä

Tieliikenne - 22.10.2014

Tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi Trafi painopisteinä on ajoneuvokannan uudistaminen, nuorten kuljettajien onnettomuusriskin alentaminen sekä uuden teknologian hyödyntäminen.

Lue lisää

Tiedon avulla liikennemuotojen rajat hälvenevät kuluttajan näkökulmasta

Liikenteen tieto - Yleistä - 22.10.2014

Tieto on Trafille viides liikennemuoto ja liikenteen uusi polttoaine, josta perinteiset liikennemuodot ammentavat.

Lue lisää

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilta

Ilmailu - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 22.10.2014

Trafin vastuullisen liikenteen visiossa ihmiset, tavarat ja tieto liikkuvat turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti kaikkialla Suomessa.

Lue lisää

Tiedosta toimenpiteisiin ja riskiperusteiseen toimintatapaan

Yleistä - 28.08.2014

Trafissa on meneillään Tiedosta toimenpiteisiin -projekti, joka perustuu moderniin käsitykseen turvallisuudesta ja siitä, miten onnettomuudet syntyvät.

Lue lisää

Lisää palvelua ja valinnan vapautta katsastukseen

Tieliikenne - 28.08.2014

Uuden katsastuslain myötä ajoneuvojen katsastuksessa on siirrytty uuteen toimintamalliin, joka edistää yhden luukun periaatetta.

Lue lisää

Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen viranomaisyhteistyö

Merenkulku - 28.08.2014

Merelliset toimijat -yhteistyö (METO) on ainutlaatuinen toimintamalli, josta monet muut valtiot ovat olleet kiinnostuneita kansainvälisillä foorumeilla.

Lue lisää

Tieto on liikenteen kehityksen tukijalka – ja uusi polttoaine

Liikenteen tieto - 28.08.2014

Tietoa on aina ollut, mutta sen määrän absoluuttinen kasvu ja digitalisointi ovat tuoneet tiedon merkityksen uudelle tasolle. Tieto on noussut perinteisen infrastruktuurin rinnalle alustana, jolle liikkumisen palvelut tulevaisuudessa rakentuvat.

Lue lisää

Vastuullinen liikenne – rohkeasti yhdessä

Yleistä - 28.08.2014

Trafin toimintaa ohjaa visio vastuullisesta liikenteestä. Tätä tavoitetta keväällä Trafissa tehty strategian uudistaminen vahvisti entisestään. Strategiaprosessimme aikana ravistelimme vanhoja toimintamalleja, etsimme uusia näkökulmia ja uudenlaisia toimintatapoja. Trafin strategia vastaa nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuden liikenteen tarpeisiin.

Lue lisää