Trafin kyselypalveluista saatavilla laaja kattaus julkisia rekisteritietoja

Yleistä - 30.05.2018

Trafin rekisterit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja rekisteritietoja tarjotaan viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Tietoja voi hyödyntää mm. auto-, vene tai ilma-aluksen ostossa ja myynnissä tai varmistaakseen tieliikenteen ammattilaisen ajokortin ja ammattipätevyyden voimassaolon.

Lue lisää

Vastaa Trafin työsuhdeautokyselyyn!

Tieliikenne - 29.05.2018

Ajatko työsuhdeautolla tai tarjoaako yrityksesi työntekijöille työsuhdeautoedun? Trafi selvittää yritysten työsuhdeautoihin ja työhön liittyvän ajamisen käytäntöjä sekä yritysten että työntekijöiden näkökulmasta.

Lue lisää

Trafi mukana Suunnannäyttäjät 2018 -kilpailussa

Tieliikenne - 29.05.2018

Kilpailu etsii digitalisaation uusia suunnannäyttäjiä - äänestä Trafin hankkeet "Ajokorttini ja sen uudistaminen" sekä "Autoilija-sovellus ja mobiiliajokortti" jatkoon!

Lue lisää

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus etenee

Yleistä - 22.05.2018

Hallitus esittää, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Nykyinen Liikennevirasto jatkaisi Väylävirastona. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 3.5.2018.

Lue lisää

Trafin viestit jatkossa Suomi.fi-viestien sähköiseen postilaatikkoon

Tieliikenne - Yleistä - 21.05.2018

Trafi on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestien sähköisen postilaatikon kansalaisen ja viranomaisen väliseen viestintään. Ensimmäisinä palveluina ovat muistutus ajokortin voimassaolon päättymisestä sekä ilmoitus syntyneistä ajoneuvoverojen palautuksista.

Lue lisää

Vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa tiekuljetusalalla

Tieliikenne - 21.05.2018

Vastuullisuus nähdään kuljetusyrityksissä positiivisena asiana, mutta taloudelliset ja johtamiseen liittyvät haasteet vaikuttavat toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Eniten hyötyä vastuullisuutta parantavien toimintatapojen noudattamisesta yrityksille on tullut toimintavarmuuden, kaluston käyttövarmuuden sekä maineen parantumisesta.

Lue lisää

Organisaatioasiakkaat voivat nyt maksaa laskulla Trafin sähköisessä asiointipalvelussa

Yleistä - 21.05.2018

Trafi on ottanut käyttöön maksullisten tapahtumien laskutuksen yritysasiakkaille Trafin sähköisissä asiointipalveluissa. Laskutusvaihtoehtoja on kaksi: organisaatiolaskutus tai toimipaikkalaskutus.

Lue lisää

Ultrakeveiden lentokoneiden MTOM-korotus etenee

Ilmailu - 01.03.2018

Trafi valmistelee parhaillaan määräyshankepäätöstä, jossa päivitetään nykyiset määräykset ottamaan huomioon myös uudet opt-out ultrat, sekä mahdollisuuden nykyisen kaluston päivittämisestä opt-out ultriksi.

Lue lisää

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma on päivitetty

Ilmailu - 01.03.2018

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS 2018–2022 sisältää sekä Trafia että toimijoita velvoittavia konkreettisia toimenpiteitä ilmailumme turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Lue lisää

DTO-koulutusvaatimusten käyttöönotto Suomessa

Ilmailu - 27.02.2018

Nykyisten ATO-koulutusorganisaatiovaatimusten rinnalle ollaan julkaisemassa kevyempiä DTO (declared training organisation) vaatimuksia. Ne tulevat ensimmäisessä vaiheessa koskemaan lentokoneilla ja helikoptereilla annettavaa PPL- ja LAPL-koulutusta, ja myöhemmin myös purjelentokoneilla ja ilmapalloilla annettavaa lentokoulutusta.

Lue lisää

Taitolentokelpuutuksen ja purjelentokoneen hinauskelpuutuksen siirtymäajat päättyvät

Ilmailu - 26.02.2018

Taitolentokelpuutuksen sekä purjelentokoneen hinauskelpuutuksen ja mainoshinauskelpuutuksen siirtymäajat päättyvät ja määräysten FCL.800 ja FCL.805 soveltaminen alkaa 8.4.2018. Tämän myötä liite II koneilla saa kouluttaa vain kansallisia kelpuutuksia varten.

Lue lisää

Lentotoimintamääräysten uudet siirtymäajat

Ilmailu - 25.02.2018

Ilmapalloja koskevat uusitut lentotoimintavaatimukset ovat julkaisua vaille valmiit. Koska alkuperäinen soveltamispäivämäärä olisi jo huhtikuussa 2018, siirretään soveltamista vuodella eteenpäin, jotta uusien määräysten käyttöönottoon saadaan riittävästi aikaa. Myös purjelennon toimintavaatimusten soveltamiseen on tulossa jatkoaikaa, sillä ko. vaatimusten muokkaustyö on vielä kesken.

Lue lisää