Matkustajan oikeudet -kampanja

Yleistä - 31.01.2017

EU on turvannut matkustajalle tiettyjä oikeuksia silloin, kun matka keskeytyy tai hän tarvitsee apua matkustaessaan iän, vamman tai heikon liikuntakyvyn vuoksi.

Lue lisää

Du kan nu kontrollera äktheten och giltighetstiden hos sjömäns certifikat i Trafis e-tjänst

Sjöfart - 26.01.2017

Genom att mata in certifikatets nummer och innehavarens födelsedatum får du närmare upplysningar om behörigheten, förutsatt att den kan hittas utgående från de uppgifter du matat in.

Lue lisää

Hyvinvointimme ja elinympäristömme ovat meille kaikille tärkeitä

Kolumnit - Merenkulku - 04.01.2017

Merenkulun ympäristöasioista päätettäessä haasteena on löytää tasapaino toivottujen ympäristövaikutusten ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien taloudellisten panostusten välillä.

Lue lisää

Alusten polttoaineiden rikkipitoisuusraja laskee maailmanlaajuisesti 2020

Merenkulku - 04.01.2017

IMOn meriympäristönsuojelukomitea päätti lokakuussa, että alusten polttoaineen nykyinen globaali rikkipitoisuusraja 3,5 prosenttia laskee 0,5 prosenttiin vuodesta 2020 alkaen. Tehty päätös ehkäisee vuosittain arviolta 110 000 ennenaikaista kuolemaa.

Lue lisää

Globaali MRV ja tiekartta alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Merenkulku - 04.01.2017

Merenkulku on ottanut päästöjen vähentämiseen kokonaisvastuullisen, maailmanlaajuisen näkökulman. Globaalin DCS -järjestelmän mukaan alusten pitää raportoida polttoaineen kulutuksestaan vuoden 2019 alusta lähtien.

Lue lisää

Tekniset keinot alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi − EEDI-määräysten tiukentaminen

Merenkulku - 04.01.2017

IMOn meriympäristönsuojelukomitea hyväksyi lokakuun lopussa EEDI-sääntöjen tarkastusta koskevan prosessin. Tämä pitää sisällään myös Suomelle tärkeän jäävahvistettujen laivojen konetehoa koskevien korjauskertoimien uudelleentarkastelun.

Lue lisää

Painolastivesiyleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan syyskuussa 2017

Merenkulku - 04.01.2017

Yleissopimus koskee kaikkia kansainvälisen liikenteen aluksia, jotka vierailevat sopimusvaltiossa. Tulokaslajien leviämisen estämiseksi Itämeren valtiot ovat kuitenkin sopineet, että painolastivettä ei vaihdeta Itämerellä. Itämerelle on tekeillä alueellinen yleissopimuksen toimeenpanon tiekartta.

Lue lisää

Trafi ja World Maritime University tekevät yhteistyötä ympäristöasioissa

Merenkulku - 04.01.2017

Trafi ja WMU ovat sopineet yhteistyöstä, joka kattaa meripolitiikan, merenkulun turvallisuuden, energiatehokkuuden ja turva-asiat, meriympäristön suojelun ja merten käytön ja hoidon.

Lue lisää

Välfärd och livsmiljö är viktiga för oss alla

Sjöfart - 04.01.2017

En utmaning vid beslut om miljöfrågor som berör sjöfarten är att hitta en balans mellan å ena sidan önskade miljöeffekter och å andra sidan de ekonomiska satsningar som behövs för att uppnå dessa miljöeffekter.

Lue lisää

Gränsen för svavelhalten i fartygsbränsle sjunker globalt 2020

Sjöfart - 04.01.2017

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön beslutade i oktober att den nuvarande globala gränsen på 3,5 procent för svavelhalten i fartygsbränsle ska sjunka till 0,5 procent från början av 2020. Beslutet beräknas rädda 110 000 människor per år från en för tidig död.

Lue lisää

En global MRV samt en vägkarta för att minska fartygens växthusgasutsläpp

Sjöfart - 04.01.2017

Sjöfarten har anlagt ett övergripande, globalt ansvarsperspektiv på minskningen av utsläpp. Från början av 2019 ska fartygen rapportera bränsleförbrukningen enligt ett globalt DCS-system.

Lue lisää

Tekniska metoder för att minska fartygens växthusgasutsläpp - strängare EEDI-regler

Sjöfart - 04.01.2017

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön godkände i slutet av oktober en process för att granska EEDI-reglerna. Detta innefattar också en för Finland viktig översyn av korrigeringsfaktorerna för maskineffekten hos isförstärkta fartyg.

Lue lisää