Painolastivesiyleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan syyskuussa 2017

Merenkulku - 04.01.2017

Yleissopimus koskee kaikkia kansainvälisen liikenteen aluksia, jotka vierailevat sopimusvaltiossa. Tulokaslajien leviämisen estämiseksi Itämeren valtiot ovat kuitenkin sopineet, että painolastivettä ei vaihdeta Itämerellä. Itämerelle on tekeillä alueellinen yleissopimuksen toimeenpanon tiekartta.

Lue lisää

Trafi ja World Maritime University tekevät yhteistyötä ympäristöasioissa

Merenkulku - 04.01.2017

Trafi ja WMU ovat sopineet yhteistyöstä, joka kattaa meripolitiikan, merenkulun turvallisuuden, energiatehokkuuden ja turva-asiat, meriympäristön suojelun ja merten käytön ja hoidon.

Lue lisää

Välfärd och livsmiljö är viktiga för oss alla

Sjöfart - 04.01.2017

En utmaning vid beslut om miljöfrågor som berör sjöfarten är att hitta en balans mellan å ena sidan önskade miljöeffekter och å andra sidan de ekonomiska satsningar som behövs för att uppnå dessa miljöeffekter.

Lue lisää

Gränsen för svavelhalten i fartygsbränsle sjunker globalt 2020

Sjöfart - 04.01.2017

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön beslutade i oktober att den nuvarande globala gränsen på 3,5 procent för svavelhalten i fartygsbränsle ska sjunka till 0,5 procent från början av 2020. Beslutet beräknas rädda 110 000 människor per år från en för tidig död.

Lue lisää

En global MRV samt en vägkarta för att minska fartygens växthusgasutsläpp

Sjöfart - 04.01.2017

Sjöfarten har anlagt ett övergripande, globalt ansvarsperspektiv på minskningen av utsläpp. Från början av 2019 ska fartygen rapportera bränsleförbrukningen enligt ett globalt DCS-system.

Lue lisää

Tekniska metoder för att minska fartygens växthusgasutsläpp - strängare EEDI-regler

Sjöfart - 04.01.2017

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön godkände i slutet av oktober en process för att granska EEDI-reglerna. Detta innefattar också en för Finland viktig översyn av korrigeringsfaktorerna för maskineffekten hos isförstärkta fartyg.

Lue lisää

I september 2017 träder barlastvattenkonventionen i kraft internationellt

Sjöfart - 04.01.2017

Konventionen gäller alla fartyg i internationell trafik som besöker fördragsstaterna. För att förhindra spridningen av nya främmande arter har Östersjöstaterna emellertid avtalat att barlastvatten inte skiftas i Östersjön. Det utarbetas som bäst en regional vägkarta för verkställandet av konventionen i Östersjöregionen.

Lue lisää

Trafi och World Maritime University samarbetar i miljöfrågor

Sjöfart - 04.01.2017

Trafi och WMU har kommit överens om ett samarbete som innefattar havspolitik samt sjösäkerhet, energieffektivitet och sjöfartsskydd, skyddet av den marina miljön, användningen av havet och havsvård.

Lue lisää

Digitalisaatio läpäisee lähivuosina koko liikennejärjestelmän

Kolumnit - Liikenteen tieto - 07.12.2016

Liikenne ja liikkuminen muuttuvat kovaa vauhtia ja liikenteen markkinat kehittyvät, kun uudet palvelut ja tekninen kehitys muokkaavat paitsi liikkumistarpeita myös liikkumisen tapoja.

Lue lisää

Uudistamista, mahdollistamista, yksinkertaistamista – ajokorttitoimivallan siirto ollut paljon muutakin kuin vastuun vaihtoa

Kolumnit - Tieliikenne - 07.12.2016

Tämän vuoden alussa Trafista tuli toimivaltainen ajokorttiviranomainen. Tavoitteenamme on tulevien kahden vuoden aikana mahdollistaa lähes kaikkien ajokorttiasioiden hoitaminen sähköisesti.

Lue lisää

Vastuullisuusmallilla hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Tieliikenne - 07.12.2016

Trafi ottaa käyttöön ensi vuoden alussa tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallin. Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria.

Lue lisää

Droneja lennättävien ammattilaisten tiedot löytyvät Trafin nettisivuilta

Ilmailu - 07.12.2016

Miehittämättömiä ilma-aluksia hyödynnetään nykyään muun muassa kiinteistöjen valokuvauksessa, sähkölinjojen, mastojen tai tuulivoimaloiden tarkastuksissa.

Lue lisää