Automaatio muuttaa kuljettajan roolia

Tieliikenne - 09.02.2017

Raskaan liikenteen kuljettajalla on oltava tietoa automaattisten järjestelmien toiminnasta ja olosuhteista, joissa järjestelmät ovat toimintakykyisiä.

Lue lisää

Trafi teetti selvityksen alusten painolastivesien analyysimenetelmistä

Merenkulku - 09.02.2017

Selvityksen perusteella löytyi kolme erilaista menetelmää, jotka parhaiten soveltuisivat Suomen olosuhteisiin. Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään myös kansainvälisesti.

Lue lisää

Painolastivesien käsittelylaitteiston asennusaikatauluun joustoa

Merenkulku - 09.02.2017

Trafi mahdollistaa aluksen IOPP-todistuskirjan erottamisen harmonisointijärjestelmästä helpottaakseen painolastivesiyleissopimuksen voimaansaattamista.

Lue lisää

Laivapalojen torjunta luupin alla

Merenkulku - 09.02.2017

Laivapalojen torjuntaa käsitellään parhaillaan monella eri taholla niin IMOssa kuin EMSAssakin. Myös kauppalaivojen palontorjuntaan liittyvät toimintamallit on koottu yksiin kansiin kansainvälisessä Baltic Sea MIRG -hankkeessa.

Lue lisää

Sähköinen asiointi lisääntyy rekisteröinneissä

Tieliikenne - 08.02.2017

Sähköisten rekisteröintimahdollisuuksien lisääntyminen on kasvattanut selvästi sähköisen asioinnin suosiota.

Lue lisää

Chat vakiinnutettiin yhdeksi palvelukanavaksi

Yleistä - 07.02.2017

Vuoden alusta lähtien Trafin chatissa on ollut mahdollista saada apua ja tukea asiansa hoitamiseen lähes samassa laajuudessa kuin puhelimessa ja sähköpostissa. Keväällä on tarkoitus kokeilla chatin palveluajan pidentämistä iltaan.

Lue lisää

Pätevyyskirjan aitouden ja voimassaoloajan voit nyt tarkistaa Trafin sähköisessä asiointipalvelussa

Merenkulku - 06.02.2017

Syöttämällä palveluun pätevyyskirjan numeron ja haltijan syntymäajan saat vastauksena tarkempia tietoja pätevyydestä, mikäli sellainen antamillasi tiedoilla löytyy.

Lue lisää

Tietopaketti kalastusalusten vakavuudesta

Merenkulku - 06.02.2017

Trafi on tuottanut havainnollisen esitteen kalastusalusten vakavuudesta ja sen ylläpitämisestä eri tilanteissa.

Lue lisää

Matkustajan oikeudet -kampanja

Yleistä - 31.01.2017

EU on turvannut matkustajalle tiettyjä oikeuksia silloin, kun matka keskeytyy tai hän tarvitsee apua matkustaessaan iän, vamman tai heikon liikuntakyvyn vuoksi.

Lue lisää

Hyvinvointimme ja elinympäristömme ovat meille kaikille tärkeitä

Kolumnit - Merenkulku - 04.01.2017

Merenkulun ympäristöasioista päätettäessä haasteena on löytää tasapaino toivottujen ympäristövaikutusten ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien taloudellisten panostusten välillä.

Lue lisää

Alusten polttoaineiden rikkipitoisuusraja laskee maailmanlaajuisesti 2020

Merenkulku - 04.01.2017

IMOn meriympäristönsuojelukomitea päätti lokakuussa, että alusten polttoaineen nykyinen globaali rikkipitoisuusraja 3,5 prosenttia laskee 0,5 prosenttiin vuodesta 2020 alkaen. Tehty päätös ehkäisee vuosittain arviolta 110 000 ennenaikaista kuolemaa.

Lue lisää

Globaali MRV ja tiekartta alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Merenkulku - 04.01.2017

Merenkulku on ottanut päästöjen vähentämiseen kokonaisvastuullisen, maailmanlaajuisen näkökulman. Globaalin DCS -järjestelmän mukaan alusten pitää raportoida polttoaineen kulutuksestaan vuoden 2019 alusta lähtien.

Lue lisää

Tekniset keinot alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi − EEDI-määräysten tiukentaminen

Merenkulku - 04.01.2017

IMOn meriympäristönsuojelukomitea hyväksyi lokakuun lopussa EEDI-sääntöjen tarkastusta koskevan prosessin. Tämä pitää sisällään myös Suomelle tärkeän jäävahvistettujen laivojen konetehoa koskevien korjauskertoimien uudelleentarkastelun.

Lue lisää

Painolastivesiyleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan syyskuussa 2017

Merenkulku - 04.01.2017

Yleissopimus koskee kaikkia kansainvälisen liikenteen aluksia, jotka vierailevat sopimusvaltiossa. Tulokaslajien leviämisen estämiseksi Itämeren valtiot ovat kuitenkin sopineet, että painolastivettä ei vaihdeta Itämerellä. Itämerelle on tekeillä alueellinen yleissopimuksen toimeenpanon tiekartta.

Lue lisää

Trafi ja World Maritime University tekevät yhteistyötä ympäristöasioissa

Merenkulku - 04.01.2017

Trafi ja WMU ovat sopineet yhteistyöstä, joka kattaa meripolitiikan, merenkulun turvallisuuden, energiatehokkuuden ja turva-asiat, meriympäristön suojelun ja merten käytön ja hoidon.

Lue lisää

Digitalisaatio läpäisee lähivuosina koko liikennejärjestelmän

Kolumnit - Liikenteen tieto - 07.12.2016

Liikenne ja liikkuminen muuttuvat kovaa vauhtia ja liikenteen markkinat kehittyvät, kun uudet palvelut ja tekninen kehitys muokkaavat paitsi liikkumistarpeita myös liikkumisen tapoja.

Lue lisää

Uudistamista, mahdollistamista, yksinkertaistamista – ajokorttitoimivallan siirto ollut paljon muutakin kuin vastuun vaihtoa

Kolumnit - Tieliikenne - 07.12.2016

Tämän vuoden alussa Trafista tuli toimivaltainen ajokorttiviranomainen. Tavoitteenamme on tulevien kahden vuoden aikana mahdollistaa lähes kaikkien ajokorttiasioiden hoitaminen sähköisesti.

Lue lisää

Vastuullisuusmallilla hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Tieliikenne - 07.12.2016

Trafi ottaa käyttöön ensi vuoden alussa tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallin. Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria.

Lue lisää

Droneja lennättävien ammattilaisten tiedot löytyvät Trafin nettisivuilta

Ilmailu - 07.12.2016

Miehittämättömiä ilma-aluksia hyödynnetään nykyään muun muassa kiinteistöjen valokuvauksessa, sähkölinjojen, mastojen tai tuulivoimaloiden tarkastuksissa.

Lue lisää

Merenkulkijoille on tulossa uusia lisäpätevyyksiä

Merenkulku - 07.12.2016

Uusia lisäpätevyyksiä on tulossa matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttävillä IGF-aluksilla ja polaarialueella operoivilla aluksilla työskenteleville.

Lue lisää

Laajentunut tieliikenteen vaaranpaikkojen viestintäkokeilu vauhdissa – mukaan mahtuu vielä testaajia

Tieliikenne - 07.12.2016

Kokeilu laajeni marraskuun puolivälissä kattamaan Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin johtavat moottoritiet sekä Helsingin ja Tampereen kehätiet.

Lue lisää

Ymmärrettävä kieli tehostaa toimintaa

Yleistä - 07.12.2016

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat viranomaiselta tulevat tekstit sellaisina, että hän ymmärtää ne ja että hän osaa toimia niiden mukaisesti.

Lue lisää

Ajoneuvovero kannattaa tilata verkkolaskuna

Tieliikenne - 07.12.2016

Ajoneuvoveron maksun hoitaa sähköisellä laskulla noin viidennes verovelvollisista. Tilaamalla e-laskun varmistat, että vero tulee ajoissa maksettua, eikä ajoneuvo joudu käyttökieltoon.

Lue lisää

Ilmailuviranomainen luupin alla

Ilmailu - 28.11.2016

Valvonta on turvallisuustyötä tekeville positiivinen asia. Valvonnan avulla voidaan varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus ja turvallisuudenhallintajärjestelmän toimivuus. Säännöt, joita ei noudateta, eivät hyödytä ketään.

Lue lisää

Kansalliset lentotyötä koskevat määräykset muuttuvat EU-asetuksen mukaisiksi huhtikuussa

Ilmailu - 28.11.2016

Suuririskisiin kaupallisiin erityislentoihin tullaan jatkossa soveltamaan lupamenettelyä, muilta kaupallisen erityislentotoiminnan harjoittajilta vaaditaan ilmoitus.

Lue lisää

Kuka vastaa lentokelpoisuudesta?

Ilmailu - 28.11.2016

Yksityisilmailijoiden keskuudessa esiintyy usein epäselvyyttä ja suoranaisia väärinkäsityksiäkin siitä, mistä kukakin vastaa ja mitkä ovat toimijoiden velvollisuudet ilmailun toimintaympäristössä.

Lue lisää

High Level Conference on Drones -tilaisuus Varsovassa asetti konkreettisia tavoitteita toimialan kehittymiselle

Ilmailu - 28.11.2016

Korkean tason RPAS-konferenssi järjestettiin Varsovassa 23.-24.11.2016. Ensi vuonna Trafi järjestää konferenssin Suomessa yhdessä EASAn kanssa.

Lue lisää

Mahdollisuudet esittelylentoihin laajenivat

Ilmailu - 28.11.2016

Harrasteilmailun organisaatiot saavat lentää esittelylentoja uusien koulutettavien tai uusien jäsenten houkuttelemiseksi.

Lue lisää

Vaatimustenmukaisuuden valvonta kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa

Ilmailu - 28.11.2016

Lentotoiminnan harjoittajat ovat velvollisia seuraamaan lentotoimintaan liittyviä muutoksia. Lentotoiminta-asetukseen on tullut päivityksiä, tuoreimmat löydät täältä.

Lue lisää

Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon!

Ilmailu - 18.11.2016

Seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita säädösrintamalta, oppeja kuluneelta lentokaudelta, hyppylentotoiminnan ja omavalvonnan periaatteita.

Lue lisää

Suomi tarjoaa hyvän alustan meriklusterin visioiden toteuttamiseen

Kolumnit - Merenkulku - 27.10.2016

Suomen lainsäädäntö ja määräykset mahdollistavat pitkälle viedyt automaatiokokeilut ja digitalisaation myös merenkulussa. Alan kansaivälisetkin toimijat ovat tervetulleita hyödyntämään merellistä tietoamme ja osaamistamme.

Lue lisää

Trafi toimii aktiivisesti EU:n Itämeri-strategian toteuttamisessa

Merenkulku - 27.10.2016

EU:n Itämeri-strategian tavoitteena on meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Trafi koordinoi strategian meriturvallisuutta edistävää politiikka-alaa.

Lue lisää

Talvimerenkulun tutkimus vilkasta

Merenkulku - 27.10.2016

Ensi vuoden hankehaussa on kiinnitetty erityistä huomiota laivojen energiatehokkuutta koskevan EEDI -indeksin ja jääluokkasääntöjen minimikonetehovaatimusten yhteensovittamiseen.

Lue lisää

Hätätilannetehtävistä suoriutuminen kansainvälisen liikenteen aluksilla

Merenkulku - 27.10.2016

Kansainvälinen sääntely on terveydentilaan ja suorituskykyyn liittyvissä asioissa kiristynyt ja suunnan odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Hakemusruuhka pätevyyskirjoissa – osa merenkulkijoista hakenut turhaan lisäpätevyystodistusta

Merenkulku - 27.10.2016

Hakemusruuhkan takia kurssitodistukset on pidettävä mukana aluksilla niin kauan, kunnes uusi lisäpätevyystodistus on ehtinyt tulla.

Lue lisää

Luotsauspätevyydet uuteen järjestelmään – hakemusprosessi on muuttunut!

Merenkulku - 27.10.2016

Trafissa on kehitetty uutta pätevyyskirja- ja merimiesrekisterijärjestelmää, johon syksyn aikana on siirretty myös luotsaukseen liittyvät pätevyydet. Käyttöönotto tapahtui lokakuussa.

Lue lisää

Automaattiautoja teillä ja meillä

Kolumnit - Tieliikenne - 20.09.2016

Tekoäly tarjoaa yhä kehittyneempää tukea asiantuntijatehtävissä toimiville, ja robotiikan sovelluksilla voidaan korvata selkeästi määriteltyjä, aiemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä tai niiden osia.

Lue lisää

Suunnitelmallinen vaikuttaminen pohjautuu tietoon

Kolumnit - Yleistä - 19.09.2016

Tehokkaan vaikuttamisen kannalta on olennaista, että meillä on käytettävissämme ajantasaista ja luotettavaa tietoa vaikuttamisen kohteista ja paikoista.

Lue lisää

Trafi palvelee myös chatissä

Yleistä - 19.09.2016

Trafin tarjoamien sähköisten asiointipalvelujen määrä kasvaa koko ajan. Asiakkaalla on mahdollisuus saada tukea ja neuvoa asiansa hoitamiseen Trafin asiakaspalvelusta, jossa kokeillaan parhaillaan myös chat-palvelua.

Lue lisää

Trafi kehittää mobiilisovellusta miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäjille

Ilmailu - 19.09.2016

Mobiilisovelluksen avulla multikopteriharrastajia ja -ammattilentäjiä ohjataan lennättämään turvallisiin paikkoihin. Tämän toivotaan lisäävän yleisön ja muun ilmailun turvallisuutta.

Lue lisää

Trafin avoin data mahdollistaa palvelujen tuottamisen

Liikenteen tieto - 19.09.2016

Avointa dataa hyödyntämällä voidaan toteuttaa paljon erilaisia liikenteeseen liittyviä palveluja. Trafi ei tuota palveluja itse, vaan mahdollistaa Trafin tietoon perustuvan liiketoiminnan syntymisen.

Lue lisää

Liikennelabrassa edistetään liikenneinnovaatioiden toteutumista

Liikenteen tieto - 19.09.2016

Automaattiautoja tieliikenteeseen, yhteiskäyttöautoratkaisuja autoilijoille, uusia mobiilisovelluksia veneilijöille ja multikopterien lennättäjille. Muun muassa näiden innovaatioiden toteutumista edistetään Liikennelabran yhteistyöfoorumissa.

Lue lisää

Merenkulun päällikönkirjojen kevennetyt siirtymäsäännökset saivat jatkoaikaa

Merenkulku - 19.09.2016

Lähiliikenteen päällikönkirjan, rajoitetun yliperämiehenkirjan ja konepäällikönkirjan uusintaa voi hakea vielä vuoden vaihteen jälkeenkin kevennetyin vaatimuksin. Siirtymäsäännökset haudataan, kun kaikki, joilla on mahdollisuus hakea uusia kirjoja, ovat sen tehneet.

Lue lisää

Lentokoneiden jäänestoa tutkitaan ainutlaatuisella tuulitunnelitestillä

Ilmailu - 19.09.2016

Icewing-hankkeessa tutkitaan lentokoneen siipien jäänestoaineiden käyttäytymistä pakkasolosuhteissa. Otaniemen tuulitunnelissa yhdessä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n ja avaruushallinto NASAn toteutettavia kokeita ei ole aiemmin tehty.

Lue lisää

Väitöskirja meriliikenteen turvallisuusjohtamisesta

Merenkulku - Yleistä - 25.08.2016

Trafin erityisasiantuntija Jouni Lappalainen väitteli kesällä tohtoriksi meriliikenteen turvallisuusjohtamisesta. Lappalainen käsitteli väitöksessään turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaikutusta turvallisuuskulttuuriin sekä merimiehen mielipiteitä turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

Lue lisää

Alusten rikkipäästöjä kaukovalvotaan Itämerellä

Merenkulku - 25.08.2016

Rikkipäästöjen kaukovalvonta lisää valvonnan kattavuutta huomattavasti, jopa tuhansiin aluksiin. Alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus mitataan laivareittien varrelta pakokaasuvanan sisältämien kaasujen perusteella.

Lue lisää

Uudet lentoliikennesopimukset mahdollistavat suorat lennot Kuubaan, Kambodžaan ja Meksikoon

Ilmailu - 23.08.2016

Sopimukset mahdollistavat suorat sekä välilaskulliset lennot maiden välillä. Lisää uusia lentoliikennesopimuksia neuvoteltaneen joulukuussa.

Lue lisää

Kohti kumppanuutta

Ilmailu - 08.06.2016

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä lentoliikenteen edelläkävijämaaksi tässä muutosten ja ennakoidun kasvun ajassa. Yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi on välttämätöntä, että toimijan ja viranomaisen suhde on avoin, kommunikoiva ja tietoa jakava.

Lue lisää

Ilma-alusten ramppitarkastukset – SAFA, SACA, SANA

Ilmailu - 08.06.2016

Ilma-aluksesta tarkastetaan EASAn asettamien vaatimusten mukaisesti mm. tekninen kunto, henkilöstön pätevyys, dokumentaatio, laitteet, varusteet, turvavarusteet sekä mukana kuljetettava rahti. Tarkastukset suoritetaan lentoaseman asematasolla eli rampilla.

Lue lisää

Lentoliikenteen maahuolinta sääntelyn piiriin

Ilmailu - 08.06.2016

Maahuolinnan toimijakenttä muuttuu jatkuvasti ja erilaisten toimintakäytäntöjen yhteensovittaminen on haasteellista.

Lue lisää

Vaatimustenmukaisuuden valvonta kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa

Ilmailu - 08.06.2016

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn julkaisemia lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia on sovellettu kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan Suomessa 28.10.2014 alkaen.

Lue lisää

Turvallisuustyö on vähentänyt helikopterionnettomuuksia

Ilmailu - 08.06.2016

Turvallisuudenhallinnan kehittäminen kasvattaa helikopteritoimijoiden omaa vastuuta turvallisuudesta ja sen valvonnasta. Samalla se lisää joustavuutta ja ketteryyttä turvallisuusketjuun.

Lue lisää

Kertaa oikeutesi lentomatkustajana

Ilmailu - 08.06.2016

Matkustajan oikeudet voit tarkistaa Trafin verkkosivuilta tai ladata mobiililaitteeseesi ilmaisen Matkustajan oikeudet -sovelluksen.

Lue lisää

Katsastusalan kehitystä seurataan monipuolisesti

Tieliikenne - 24.05.2016

Katsastustoiminnan lakimuutos mahdollisti autokorjaamojen suorittamat katsastukset kesällä 2014. Trafi seuraa ja arvio lakiuudistuksen tavoitteiden täyttymistä sekä alan kehitystä kokonaisuutena.

Lue lisää

Sähköinen asiointi lisääntyy koko ajan

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 24.05.2016

Asiakkaat ovat löytäneet hyvin Trafin sähköiset asiointipalvelut, ja itsepalveluna tehdyt ajoneuvojen rekisteri-ilmoitukset ovat kasvussa myös vakuutusyhtiöiden itsepalvelukanavissa. Sähköisten asiointikanavien käyttömäärien oletetaan kasvavan edelleen, mutta katsastustoimipaikat ovat vielä tärkeä henkilöpalvelukanava.

Lue lisää

Trafin katsaukset päivittyvät useita kertoja vuodessa

Liikenteen tieto - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 23.05.2016

Trafi tiedottaa yhä tiuhemmin ja laajemmin liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta julkaisemalla katsauksia Trafin sivuilla.

Lue lisää

Turvallista veneilykesää!

Merenkulku - 23.05.2016

Pelastusliivit ovat veneilijän tärkein turvavaruste. Katso video: Turvallisen veneilyn perusperiaatteet viidessä minuutissa.

Lue lisää

Ammattimerenkulun tiedoille sähköinen järjestelmä

Liikenteen tieto - Merenkulku - 23.05.2016

Trafi on ottanut käyttöön uuden järjestelmän, jossa käsitellään ammattimerenkulun pätevyyskirjoja ja lisäpätevyystodistuksia. Järjestelmässä ylläpidetään myös merimiesrekisteriä.

Lue lisää

Sähköiset liikkumisvälineet ovat kesähitti

Tieliikenne - 23.05.2016

Uudenlaiset sähköiset liikkumisvälineet tulivat lailliseksi tieliikenteessä vuodenvaihteessa. Osalla välineistä liikutaan jalkakäytävällä ja osalla pyöräteillä.

Lue lisää

Liikennelabra on ikkuna Suomen liikennekokeiluihin

Liikenteen tieto - Yleistä - 23.05.2016

Trafi on mukana mahdollistamassa digitaalisten liikkumispalveluiden ekosysteemin syntymistä. Suomi haluaa olla digitaalisten ja innovatiivisten liikenne- ja logistiikkapalveluiden koekenttä – liikennelabra.

Lue lisää

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa yleisilmailua

Ilmailu - 23.05.2016

Kokonaisvaltainen turvallisuustyö koostuu ohjeistamisesta, tukemisesta, sääntelystä ja valvonnasta. Vuoden alussa perustettu yleisilmailun koordinointitoiminto kehittää yleisilmailun turvallisuutta yhdessä toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Lentomiehistölle uusi väsymyksenhallintajärjestelmä

Ilmailu - 23.05.2016

Euroopassa otettiin helmikuussa käyttöön uudet lentomiehistöjä koskevat työ- ja lepoaikamääräykset. Merkittävin muutos on vaatimus ottaa käyttöön väsymyksenhallintajärjestelmä.

Lue lisää

Tietoa Trafin tiedosta – tietotilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu

Liikenteen tieto - Yleistä - 23.05.2016

Trafin tietovarantoja hyödynnetään nyt enemmän kuin koskaan. Viime vuonna Trafi luovutti yrityksille ja muille viranomaisille noin 500 miljoonaa tietoyksikköä, ja Trafin avointa dataa on ladattu jo yli 200 miljardia tietoriviä.

Lue lisää

IOSA-hanke vähentää kahden standardin taakkaa lentoyhtiöissä

Ilmailu - 23.05.2016

Trafi on käynnistänyt IOSA-hankkeen yhteistyössä suomalaisten lentoyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on lähentää kahta lentoliikenteen standardia, ja siten järkevöittää toimintaa ja säästää kaikkien resursseja.

Lue lisää

EU:n 4. rautatiepaketti uudistaa viranomaistoimintoja

Rautatiet - 23.05.2016

Trafi myöntää rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistukset, rataverkon haltijoiden turvallisuusluvat sekä mm. kaluston ja infrastruktuurin käyttöönottoluvat. Rautatiejärjestelmä on kuitenkin murrosvaiheessa – sääntelyn eurooppalaistumisen lisäksi osa luvista on siirtymässä Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) käsiteltäväksi.

Lue lisää

Yleisilmailijoiden materiaalipankki kaikkien käytettävissä

Ilmailu - 20.05.2016

Trafin Yleisilmailijalle-verkkosivustolle on koottu laajasti materiaalia ja työkaluja niin yleisilmailijoille kuin sellaiseksi haluaville. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Ajankohtaista yleisilmailun lentokelpoisuudessa

Ilmailu - 20.05.2016

Lentokelpoisuusmääräysten keventäminen yleisilmailussa etenee vaiheittain.

Lue lisää

Ajankohtaista laskuvarjokerhoille

Ilmailu - 20.05.2016

Harrasteilmailua koskevat vaatimukset ovat kevyemmät kuin kaupallisen toiminnan vaatimukset. Laskuvarjohyppytoiminta luetaan lentotyöksi, ja toimintaa on harjoitettava niillä säännöillä, jotka koskevat ilmailun yhdistystoimijoita Suomessa.

Lue lisää

Muutoksia yksityislentotoiminnan lentotoimintavaatimuksiin

Ilmailu - 20.05.2016

Vuosi 2016 tuo mukanaan paljon uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös yleisilmailijoiden toimintaan.

Lue lisää

Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet

Ilmailu - 20.05.2016

Pilvilentoa koskevat lentosäännöt ovat muuttuneet eurooppalaisten SERA-lentosääntöjen astuttua voimaan. Tässä koottuna asiaan liittyvät säännöt. Törmäysten välttämiseksi on edelleen syytä noudattaa hyvää ilmailutapaa ilmoittaa pilveen meneminen ja sieltä poistuminen.

Lue lisää

PIK-20D tarkastuksia voidaan harventaa

Ilmailu - 20.05.2016

Trafissa on tehty PIK-20D purjekoneen väsymistarkastelujen katselmus. Tunnettuja väsymisongelmia ei ole ja tulokset mahdollistavat koneiden tarkastukset entistä harvemmin.

Lue lisää

Tuleva vesiliikennelaki korostaa kipparinlakin merkitystä

Kolumnit - Merenkulku - 16.05.2016

Vesiliikennelaki on uudistuksen edessä. Näkyvin ja tärkein muutos liittyy päällikön vastuuseen. Onko soutuveneessä siis oltava yhtä lailla vastuullinen kippari kuin isossa huvijahdissa?

Lue lisää

Romutuspalkkio oli piristysruiske autokaupalle

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Autotuojien toimitusjohtajan Tero Kallion mukaan romutuspalkkiokokeilulla saavutettiin loistavia tuloksia. Autokantaa saatiin nuorennettua ja uusien autojen myynti kasvoi.

Lue lisää

Romutuspalkkion ansiosta ostettiin enemmän vähäpäästöisiä autoja

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Romutuspalkkiokokeilussa hankituista uusista autoista yli puolet olisi jäänyt hankkimatta ilman kokeilua. Lähes kolmannes kokeilua hyödyntäneistä olisi valinnut suurempipäästöisen auton ilman kokeilua.

Lue lisää

Romutuspalkkiokokeilu oli suuri menestys

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Romutuspalkkionkokeilun tavoitteena oli uudistaa Suomen iäkästä autokantaa. Kokeilun turvin Suomen teille saatiinkin noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa.

Lue lisää

Romutuspalkkio toi iloisia asiakkaita romuttamoille

Tieliikenne - Yleistä - 11.04.2016

Jätelaki velvoittaa, että ajoneuvon viimeinen haltija toimittaa sen viralliseen kierrätysjärjestelmään. Suomen Autokierrätyksen kannalta romutuspalkkiokampanjan suurin hyöty oli tietoisuuden lisääntyminen haltijan velvollisuudesta toimittaa auto viralliseen vastaanottopisteeseen.

Lue lisää

Kohti mahdollistavaa viranomaisuutta

Yleistä - 01.02.2016

Toimialajohtaja Mia Nykopp on monialainen osaaja, jonka työssä näkyvät tällä hetkellä vahvasti hallitusohjelma, digitalisaatio sekä sääntelyn purku. Liikenteen viranomaisena Trafi tarkastelee liikennejärjestelmää kokonaisuutena, toimijoiden, liikkujien ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Lue lisää

Matkapuhelinverkkoa kokeillaan tieliikenteen vaaranpaikoista viestimiseen

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 01.02.2016

Ensi keväänä kuljettajat pääsevät kokeilemaan tiedonvälitystä matkapuhelinverkon avulla tieliikenteen vaaranpaikoista. Trafin, Liikenneviraston ja HERE:n yhteinen NordicWay, Coop -kokeiluhanke auttaa valmistautumaan mm. uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.

Lue lisää

Trafi mahdollistaa automaattiautojen testauksen yleisillä teillä

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 01.02.2016

Tunturi-Lappiin on suunnitteilla maailmanluokan arktinen älyliikenteen testialue. Auroraksi nimetyn testialueen tavoitteena on tehdä Suomesta edelläkävijä liikenteen digitalisaatiossa ja automatisaatiossa sekä robotiikan kehittämisessä.

Lue lisää

Harrasteilmailun toimijat avainasemassa turvallisuustyössä

Ilmailu - 01.02.2016

Harrasteilmailun turvallisuustyö perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja harrastuneisuuteen. Harrasteilmailun turvallisuusprojektissa löydettiin myös uusia keinoja edesauttaa turvallisuuden kehittymistä.

Lue lisää

Lasten leikit ja ilkivalta rautateillä kuriin turvallisuuskasvatuksella

Rautatiet - 01.02.2016

Lasten ja nuorten leikit ja ilkivalta aiheuttavat yhä enemmän vaaratilanteita rautateillä. Allejääntejä raiteilla sattuu keskimäärin yksi viikossa.

Lue lisää

Uusi huvivenelaki selkeyttää venekaupan vastuita

Merenkulku - 01.02.2016

Uuteen huvivenelakiin on kirjattu entistä selkeämmin valmistajien ja muiden toimijoiden vastuut, ja suomalainen lainsäädäntö on nyt yhdenmukaisempaa EU-sääntelyn kanssa. Tämä vähentää tulkinnan tarvetta.

Lue lisää

Turvallisuusjohtamis-järjestelmästä lisää tehoa yritysten turvallisuustyöhön

Yleistä - 01.02.2016

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä tarjoaa yritykselle työkalut turvalliseen työskentelyyn ja toimintaan. Trafin Turvallisuuden hallinta -yksikkö kehittää työskentelyä kohti turvallisempaa liikennettä.

Lue lisää

Tutkimuksista tukea kehittämiseen

Liikenteen tieto - Yleistä - 01.02.2016

Trafin tutkimus- ja kehitystoiminnan teemoina ovat liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenteen digitalisaatio ja uudet palvelut sekä liikennejärjestelmän tila, toimintaympäristö ja toimijat.

Lue lisää

Trafi ajokorteista vastaavaksi viranomaiseksi

Tieliikenne - Yleistä - 17.12.2015

Trafi myöntää 1.1.2016 alkaen kaikki tieliikenteen henkilöluvat. Toimivallan siirtäminen yhdelle viranomaiselle helpottaa prosessien kehittämistä jatkossa.

Lue lisää

Toimivallan siirto antaa mahdollisuuksia kehittyä

Tieliikenne - Yleistä - 17.12.2015

Hanna Hakanen johtaa Trafissa Liikenteen toimijat –toimialaa, jossa käsitellään kaikkien liikennemuotojen lupa-, hyväksyntä- ja valvontatehtäviä. Huomio on viime aikoina kiinnittynyt erityisesti ajokorttien ja muiden tieliikenteen henkilölupien siirtoon Trafille.

Lue lisää

Ajovarman palveluneuvojat kouluttautuivat verkossa

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 17.12.2015

Ajokorttilupalveluiden koulutus Ajovarman palveluneuvojille tapahtui enimmäkseen itseopiskeluna verkossa. Koulutusvideoita on tuotettu verkkoon 68 kappaletta ja kirjallisia ohjeita saman verran.

Lue lisää

Ajovarma on valmis käsittelemään ajokortteja ja lupia

Tieliikenne - 17.12.2015

Lupa-asioissa asiakkaita palvelee vuoden vaihteen jälkeen valtakunnallisesti Ajovarman yli sata toimipistettä. Lähes kaikkien ajovarmalaisten toimenkuva laajenee.

Lue lisää

Ajokorttitoimivallan siirto vapauttaa poliisin resursseja ydintehtäviin

Tieliikenne - Yleistä - 17.12.2015

Ajokorttitoimivalta siirtyy Trafille ja asiakaspalvelun tuottaa Ajovarma. Poliisin tehtäviin jää lupavalvonta.

Lue lisää

Lyhytaikaiset ajokortit poistuvat käytöstä

Tieliikenne - 17.12.2015

Jatkossa Trafi toimittaa asiakkaille suoraan pitkäaikaisen ajokortin. Velvollisuus suorittaa kuljettajaopetuksen harjoittelu- ja syventävä vaihe kuitenkin säilyvät.

Lue lisää

Teoriakokeeseen liikkuvaa kuvaa

Tieliikenne - 17.12.2015

Teoriakokeen tehtävät muuttuvat todenmukaisemmaksi: liikennetilanne muuttuu koko ajan – niin koetilanteen kuvatkin.

Lue lisää

Ajoterveydestä uudet ohjeet lääkäreille

Tieliikenne - 17.12.2015

Trafin uudet ajoterveyslomakkeet otetaan käyttöön vuodenvaihteessa. Jatkossa lääkäri antaa ajoterveyslausunnon suoraan asiakkaalle, joka toimittaa lomakkeet Ajovarman toimipisteeseen.

Lue lisää

Lupien hakuprosessit vuoden vaihteen jälkeen

Tieliikenne - 17.12.2015

Ajovarma ottaa vastaan ajokortti- ja muut hakemukset, luovuttaa tarvittavat luvat ja neuvoo ajokorttiasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

Rohkeita edelläkävijäpalveluita hintalappu edellä

Liikenteen tieto - Tieliikenne - Yleistä - 19.11.2015

Toimialajohtaja Olli Lindroos, jonka toimialaan kuuluvat alukset ja ajoneuvot, on mies rekisterimuutoksien takana.

Lue lisää

Rekisteröinnin uuden toimintamallin luominen oli monivaiheinen prosessi

Tieliikenne - Yleistä - 19.11.2015

Ajoneuvojen rekisteröinti muuttui marraskuun puolivälissä sähköiseksi. Samalla mahdollistettiin rekisteröinti vakuutuksen ottamisen yhteydessä, jolloin molemmat saa kerralla kuntoon omassa vakuutusyhtiössä.

Lue lisää

Vakuutusala on innoissaan uudistuksesta

Tieliikenne - 19.11.2015

Vakuutuskeskuksen yhteyspäällikkö Lauri Linna pitää vakuutusten ja rekisteröimisen yhdistämisessä parhaana puolena asiakaskokemuksen parantumista.

Lue lisää

Vakuuttamisen ja rekisteröinnin yhdistäminen toi haastetta viimeisiin työvuosiin

Tieliikenne - 19.11.2015

Vakuutusyhtiö Ifin vakuutuspäällikkö Irene Tynkkysen mielestä vakuuttamisen ja rekisteröinnin yhdistäminen yhdeksi sähköiseksi palveluksi on ollut hyvin mielenkiintoinen ja vaativa projekti. Hän halusikin olla mukana sen maaliin saattamiseen saakka ja venytti sen vuoksi eläkkeelle siirtymistään.

Lue lisää

Omistajanvaihdos sähköisellä varmenteella

Tieliikenne - 19.11.2015

Suomi otti käyttöön täysin paperittoman ajoneuvon omistajan vaihdon, joka muuttaa tapaa tehdä ajoneuvojen kauppaa.

Lue lisää

Rekisteröintitodistuksen ei enää tarvitse olla autossa mukana

Tieliikenne - 19.11.2015

Ajoneuvon rekisteröintitapahtumien yhteydessä luovuttiin rekisteröintitodistuksien tulostamisesta. Rekisteröintitodistuksen teknistä osaa ei enää tarvita autossa mukana muualla kuin ulkomailla.

Lue lisää

Kaikki yrityksen ajoneuvojen tiedot löytyvät netistä

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 19.11.2015

Kaikkien yritysten on jatkossa mahdollista rekisteröidä ja tarkastaa ajoneuvojen tiedot Trafin sähköisissä asiointipalveluissa. Sähköiset palvelut auttavat erityisesti runsaasti ajoneuvoja hallinnoivia yrityksiä.

Lue lisää