Kohti kumppanuutta

Ilmailu - 08.06.2016

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä lentoliikenteen edelläkävijämaaksi tässä muutosten ja ennakoidun kasvun ajassa. Yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi on välttämätöntä, että toimijan ja viranomaisen suhde on avoin, kommunikoiva ja tietoa jakava.

Lue lisää

Ilma-alusten ramppitarkastukset – SAFA, SACA, SANA

Ilmailu - 08.06.2016

Ilma-aluksesta tarkastetaan EASAn asettamien vaatimusten mukaisesti mm. tekninen kunto, henkilöstön pätevyys, dokumentaatio, laitteet, varusteet, turvavarusteet sekä mukana kuljetettava rahti. Tarkastukset suoritetaan lentoaseman asematasolla eli rampilla.

Lue lisää

Lentoliikenteen maahuolinta sääntelyn piiriin

Ilmailu - 08.06.2016

Maahuolinnan toimijakenttä muuttuu jatkuvasti ja erilaisten toimintakäytäntöjen yhteensovittaminen on haasteellista.

Lue lisää

Vaatimustenmukaisuuden valvonta kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa

Ilmailu - 08.06.2016

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn julkaisemia lentotoiminta-asetuksen vaatimuksia on sovellettu kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan Suomessa 28.10.2014 alkaen.

Lue lisää

Turvallisuustyö on vähentänyt helikopterionnettomuuksia

Ilmailu - 08.06.2016

Turvallisuudenhallinnan kehittäminen kasvattaa helikopteritoimijoiden omaa vastuuta turvallisuudesta ja sen valvonnasta. Samalla se lisää joustavuutta ja ketteryyttä turvallisuusketjuun.

Lue lisää