Arktinen kehittämisympäristö Sodankylässä

Ilmailu - Liikenteen tieto - 30.03.2017

Sodankylä tavoittelee lentokentän alueella toimivalle arktiselle kehittämisympäristölle muun muassa kansainvälisten yritysten ja tutkimuslaitosten kiinnostusta. Alueella kehitetään ympärivuotista arktista testaus-, olosuhde- ja tutkimusyhteistyötä ja -toimintaa.

Kehittämisympäristön alueelle on rakentumassa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen Sod5G-testausympäristö, jossa yhdistyvät 5G-verkko, älykkäät tiesääpalvelut ja talvitestaus. Muita alueella toteutettavia testaus- ja kokeiluhankkeita ovat esim.

  • DIGILE IoT osaprojekti - Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen, Ajoneuvojen talvitestaustoiminta
  • Tarkka tie- ja reittisää testiradalla
  • Älyliikenteen palveluiden ja sovellusten testaus
  • Routavaurioiden havainnointi satelliiteilla
  • Interaktiiviset tiesääasemat
  • Älykkäät arktiset rekat
  • SafeCOP-testaus
  • 5G SAFE-testaus
  • Miehittämättömän ilmailun laite- ja menetelmätestaus (RPSA, UAS, UAV, RTST).

 

Lue lisää: dates.airportsodankyla.fi

Lisätietoja:
Vt. elinkeinokoordinaattori Heikki Heinonen
E75 STARGATE / Sodankylän kunta
p. 040 719 2820 heikki.heinonen@sodankyla.fi

Vanhempi tutkija Timo Sukuvaara
Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikkö
p. 040 5294977 timo.sukuvaara@fmi.fi