DTO-koulutusvaatimusten käyttöönotto Suomessa

Ilmailu - 27.02.2018

Uudet DTO-vaatimukset hyväksyttiin lokakuussa 2017 ja asetusmuutoksen julkaisun odotetaan tapahtuvan maalis-huhtikuussa 2018. Määräykset tulevat korvaamaan nykyiset kansalliset PPL-koulutusorganisaatiovaatimukset lentokoneilla ja helikoptereilla annettavan lentokoulutuksen osalta. Myös kansalliset purjelento- ja ilmapallolentokoulutuksen organisaatiovaatimukset korvautuvat, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa. Muutoksen myötä ko. koulutuksia voi antaa ilman koulutuslupaa, ilmoituksenvaraisesti.

Part-DTO-määräyksissä ja sitä täydentävässä ohjemateriaalissa kuvataan mitä vaatimuksia mm. DTO-organisaation vastuuhenkilöille, toimitiloille, kalustolle ja koulutusohjelmille on asetettu. Lentokoulutusta suunnittelevan tahon on täytettävä nämä vaatimukset, ja se voi aloittaa koulutustoiminnan heti sen jälkeen kun on lähettänyt Trafille asianomaisen ilmoituksen. Trafi kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi 10 työpäivän kuluessa ja sisällyttää DTOn valvontaohjelmaansa.

Nykyisten koulutusorganisaatioiden siirtymäajat

Näillä näkymin DTO-määräysten mukaan voi alkaa toimia 8.4.2018 alkaen, riippuen siitä ehtiikö asetusmuutos voimaan ennen ko. päivämäärää. Määräykset tulevat aluksi koskemaan vain lentokone- ja helikopterikouluttajia, sillä purjelento- ja ilmapallokoulutusorganisaatioille on tulossa lisää siirtymäaikaa.

Koska määräyksen julkaisun ja voimaantulon välillä on vain lyhyt aika, nykyiset kansalliset JAR-FCL-määräysten mukaan toimivat PPL-kouluttajat saavat halutessaan jatkaa toimintaansa 8.4.2019 saakka. Ko. koulut voivat siis jatkaa vielä vuoden verran kansallisten määräysten mukaan, mutta niiden täytyy siirtymäajan aikana muuttaa  toimintansa DTO- tai ATO-määräysten mukaiseksi mikäli haluavat jatkaa kouluttamista.

Nykyiset kansalliset koulutusluvat ovat voimassa 8.4.2018 saakka. Mikäli nykyinen kansallisen koulutusluvan haltija ei halua jatkaa toimintaansa enää 9.4.2018 jälkeen, pyydämme ilmoittamaan asiasta Japille (jarmo.selonen(at)trafi.fi). Muussa tapauksessa jatkamme luvat viran puolesta siirtymäaikojen päättymiseen saakka. Luvan jatkamisesta ei oteta maksua.

Trafilta on usein kysytty miten Part-DTO vaikuttaa hinnoitteluun. Näiltä osin mitään valmista maksuasetusta ei ole annettu, mutta lähtökohtaisesti itse ilmoituksen tekeminen tulee olemaan maksutonta, vuosimaksu tullee säilymään vastaavalla tasolla kuin nykyisissä kansallisissa koulutusluvissa.

Purjelento- ja ilmapallokoulutuksen siirtymäaikaan on tulossa enemmän jatkoa, näillä näkymin 8.4.2020 saakka. Syynä tähän ovat muokattavana olevat Part-FCL-määräykset. EASAn tavoitteena on, että purjelentäjän lupakirjaa ja ilmapallojen lupakirjaa koskevat uusitut FCL-määräykset valmistuvat syksyyn 2019 mennessä, jolloin sekä ne että DTO-määräykset voitaisiin ottaa seuraavana keväänä samanaikaisesti käyttöön.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Helena Pietilä, helena.pietila@trafi.fi
ylitarkastaja Jarmo Selonen, jarmo.selonen(at)trafi.fi