Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon!

Ilmailu - 13.11.2017

Lentoon! -seminaarit ovat osa harrasteilmailun turvallisuustyön toimintamallia ja niitä on järjestetty yhteistyössä Trafin, Finavian, Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ilmailuliiton ja Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa. Tänä vuonna pääjärjestelyvastuussa oli Suomen Ilmailuliitto ja uutena kumppanina mukana ANS Finland. Tilaisuus oli varattu täyteen jo viikkoa ennen tapahtumaa.


Avauspuheenvuoron piti liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Suomen Ilmailuliitto jätti tämän jälkeen ministerille kolme esitystä, jotka koskivat kansallisen harrasteilailustrategian luomista, yleis- ja harrasteilmailijoiden aseman virallista vahvistamista määräys- ja lainvalmistelussa sekä yleis- ja harrasteilmailun asiantuntijan nimittämistä kansalliseen Ilmatilan hallinnan neuvottelukuntaan.

Trafin osuudessa käsiteltiin Suomen ilmailun turvallisuudenhallintaa, UAS-toimintaa sekä muita ajankohtaisia asioita. Onnettomuustutkintakeskuksen esityksessä johtava tutkija Ismo Aaltonen kävi läpi menneen kauden tutkintoja ja niiden oppeja. ANS Finland esitteli uuden yhtiön toimenkuvaa ja lennonvarmistuksen roolia yleisilmailun toimijoiden kanssa yleisesti, sekä vielä erityisesti Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin yhteydessä.

Tilaisuuden päätteeksi pidettiin paneelikeskustelu droneista ilmailussa. Seminaarin ohjelma ja esitykset löytyvät Suomen Ilmailuliiton verkkosivuilta.


Ensi vuonna uudestaan!