Harrastekouluttajien vaatimuksia ollaan keventämässä

Ilmailu - 20.03.2017

Pienet harrastekouluttajat ovat kokeneet nykyisen lentomiehistöasetuksen vaatimukset liian raskaiksi koulutusorganisaatioille. Tästä syystä EASA on yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehittänyt vaihtoehtoa ATO-vaatimuksille.

Uudet keveämmät DTO-määräykset tulisivat koskemaan lentokoneella, helikopterilla, purjelentokoneella ja palloilla annettavaa PPL, LAPL, SPL ja BPL -koulutusta. DTO-koulut saisivat kouluttaa myös mm. SEP-, TMG-, taitolento-, hinaus-, yö- ja pilvilentokelpuutuksia sekä tiettyjä tyyppi-, opettaja- ja tarkastuslentäjäkelpuutuksia.

Ehdotuksen mukaan DTO-koululta ei vaadita koulutuslupaa, vain ilmoitus (declaration) koulutuksen aloittamisesta. Ilmoituksessa DTO kertoo Trafille mitä koulutusohjelmia se käyttää, kuka tai ketkä ovat vastuuhenkilöitä ja miten turvallisuus on huomioitu toiminnassa (safety policy).

Trafi tulee suorittamaan DTO-koulujen valvontaa riskiperusteisesti, perustuen mm. DTO-koulun sisäisen valvonnan tuloksiin.

DTO-määräysluonnos on parhaillaan EU-komission sisäisessä konsultoinnissa. Tämän hetken tiedon mukaan lentokone- ja helikopterikouluttajat voisivat alkaa soveltamaan DTO-määräyksiä viimeistään 8.4.2018, mutta purjelento- ja pallokouluttajille on odotettavissa siirtymäaikaa noin vuoteen 2020 tai 2021 saakka.