Helsingissä viitoitettiin miehittämättömän ilmailun tulevaisuutta

Ilmailu - 13.12.2017

Trafi ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA järjestivät marraskuussa Helsingissä miehittämättömän ilmailun High Level Conference on Drones -tapahtuman. Vuosittainen konferenssi kokoaa yhteen merkittävimmät toimijat miehittämättömän ilmailun alalta. Helsingissä keskusteltiin mm. alan tulevaisuudesta, ilmatilan yhteensovittamisesta ja dronejen tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnalle.

Paikalle olivat mm. liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc. Myös lukuisien maiden ilmailuviranomaiset ja teollisuus olivat hyvin edustettuina. Vieraita oli kaikkiaan lähes 400 yli 40 eri maasta.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 Riikassa ja vuonna 2016 tapahtumapaikkana oli Varsova. Helsingin jälkeen seuraava konferenssi järjestetään vuonna 2018 Amsterdamissa.
 

Drones Helsinki Declaration

Konferenssin keskustelujen anti koottiin tänäkin vuonna julistuksen muotoon. Helsinki Declaration löytyy mm. Trafin ja EU-komission verkkosivulta.

Aikaisemmat Riikan ja Varsovan julistukset ovat vahvasti viitoittaneet tietä miehittämättömän ilmailun kehitykselle Euroopassa. Helsingissä aikaan saatu julistus painottaa voimakkaasti sääntelyn kehityksen jouduttamista ja ennen kaikkea niin sanotun U-Space järjestelmän (automatisoitu lennonohjausjärjestelmä) kehityksen kiihdyttämistä.

Julistuksessa kiinnitettiin huomiota myös hallinnollisen taakan keventämiseen, sekä kansalaisten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan turvaamiseen. Myös standardien laatimisen tärkeyttä painotettiin ja tässä yhteydessä tutkimus- ja kehityshankkeiden merkitys nostettiin voimakkaasti esiin.

Toimijoiden tavoitteena on luoda avoin eurooppalainen drone-markkina ja mm. U-Space järjestelmän tulisi olla toiminnassa jo vuonna 2019.