Ilmailun radiopuhelinliikenteen sanontoihin muutoksia

Ilmailu - 23.02.2018

Ilmailuohje GEN T1-10 on päivitetty. Yhteisten eurooppalaisten SERA-lentosääntöjen päivityksen yhteydessä lentosääntöihin on lisätty ilmailun radiopuhelinliikenteen sanonnat SERAn uutena jaksona 14 ”Puheviestintämenetelmät”. Päivitys on tullut sovellettavaksi Suomessa 12.10.2017 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1185.

SERAn 14 jakson lisäksi Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on julkaissut sanontoihin liittyvää aineistoa (AMC/GM, vain englanniksi). AMC SERA.14001 sisältää ilmailun radiopuhelinliikenteen sanonnat. Aiemmin Suomessa sovelletut sanonnat on julkaistu suomeksi ilmailuohjeessa GEN T1-10 ”Radiopuhelinliikenteen sanonnat”. AMC SERA.14001 on nyt suomennettu ja julkaistu ilmailuohjeen GEN T1-10 päivityksenä.

GEN T1-10:n tekstissä on merkillä Δ on osoitettu kohdat, joissa on eroavuuksia (poistoja, lisäyksiä ja muutoksia) aikaisemmin julkaistuun GEN T1-10:een verrattuna.

SERA-aineiston lisäksi ohjeen liitteessä 1 esitetään eräitä AFIS-lentopaikoilla käytettäväksi tarkoitettuja kansallisia radiopuhelinliikenteen sanontoja. Muilta osin julkaistava ohje ei poikkea SERA-aineistosta. Siten ohjeessa ei enää ole muita, aiemmin GEN T1-10:ssä [Fi] merkinnällä osoitettuja sanontoja.

SERAn muutosten edellyttämät muutokset Suomessa sovellettavia lentosääntöjä koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-1 on valmisteltu lausuntokierrokselle lähettämistä varten. Lausuntokierros järjestetään kevään 2018 kuluessa. Lisäksi on syytä huomata, että SERAn muutosten sovellettavaksi tuleminen (12.10.2017) on merkinnyt Ilmailumääräyksen GEN M1-8 ”Ilmailun radiopuhelinliikenne” soveltamisen päättymistä niiltä osin, kuin GEN M1-8:lla määrätyistä asioista on säädetty SERAssa.

 

Linkit:

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jorma Kivinen, jorma.kivinen (at) trafi.fi , p. 029 5346 056
erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen (at) trafi.fi, p. 029 5346 137