Ilmailun uusi aikakausi: miehittämättömät ilma-alukset

Ilmailu - 17.06.2014

Miehittämättömien ilma-alusten (RPAS) yleistyminen tuo paineita lainsäädännön päivittämiseen kansainvälisten ja Euroopan unionin säädösten mukaiseksi. Trafi on mukana useissa kansainvälisissä foorumeissa, joissa mietitään miehittämättömien alusten ilmatilaan tuomia haasteita. Hallitus antoi 5. kesäkuuta eduskunnalle esityksen uudesta ilmailulaista.

Tulevaisuudessa miehittämättömät ilma-alukset mullistavat palveluita ja yhdistettynä erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin tuovat lisää mahdollisuuksia. Esimerkiksi katastrofin sattuessa tällaisilla aluksilla voi toimittaa apua vaikeakulkuisiin paikkoihin. Maailmalla miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään jo nyt esimerkiksi maanviljelyssä lannoittamiseen ja voimalaitoksissa turvallisuustoimenpiteisiin. Tulevaisuudessa miehittämättömiä aluksia voisi käyttää esimerkiksi kaasuvuodon tyrehdyttämiseen ja vihreän teknologian, kuten tuulivoiman, rakentamiseen.

Trafin erityisasiantuntijan Taro Kuusiholman mukaan miehittämättömät ilma-alukset on tarkoitus integroida yhteiseen, valvottuun ilmatilaan vuodesta 2016 alkaen, ja se tapahtuu asteittain.

”Ilmailussa tärkeintä on turvallisuus, joten tässäkin tapauksessa ilmatilan käyttöä mietitään ilmatilan turvallisuuden näkökulmasta”, korostaa Kuusiholma.

Maailmanlaajuinen markkina tuplaantuu

Euroopan unioni ennustaa, että tulevaisuudessa RPAS teknologian tuo myös uusia työpaikkoja ja kehittää markkinoita. Maailmanlaajuisten markkinoiden uskotaan tuplaantuvan 5,2 miljardista dollarista vuoteen 2023 mennessä.

Miehittämättömien ilma-alusten historia juontaa juurensa pitkälle. Jo toisessa maailmansodassa niitä käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Nykyään Yhdysvallat ja Israel ovat kehittäneet tällaisia aluksia pisimmälle. EU haluaa luoda unionin yhteisen strategian niin kaupallisen menestyksen kuin alan yhdenmukaisen sääntelyn takaamiseksi.

”Ilma-alusten tulevaisuus ja sääntelyn yhdenmukaistaminen on tällä hetkellä merkittävä haaste EU:ssa”, Kuusiholma kertoo.

Ilmailun tarpeiden yhteensovittaminen

Euroopan unionin säädökset ilmatilasta, yhteisistä lentosäännöistä sekä lennonvarmistuspalveluista ja -menetelmistä tuovat mukanaan muun muassa tiettyjä uusia tai uudistuvia käsitteitä. Ne ovat ilmatilan joustavan käytön periaatteen lähtökohta. Suomessa puolustusvoimauudistus aiheuttaa tarpeen muuttaa ilmatilan jakoa.

”Siviili-, sotilas- ja valtion ilmailun tarpeita yhteisessä ilmatilassa voidaan parhaiten sovittaa yhteen eri hallinnonalojen yhteistyöllä”, korostaa Trafin erityisasiantuntija Eero Toivonen.

Suomen hallituksen esittämällä uudella ilmailulailla pantaisiin erityisesti täytäntöön EU:n ilmatilauudistuksen sekä puolustusvoimauudistuksen edellyttämät muutokset ilmatilan käytössä. Muutosten pitäisi tulla voimaan 13.11.2014 mennessä.

Miehittämättömät ilma-alukset Suomessa

Miehittämättömien ilma-alusten lukumäärästä Suomessa ei ole tarkkaa lukua, sillä niitä ei ole rekisteröity. Esimerkiksi kuvauspalveluita miehittämättömillä ilma-aluksilla tarjoavat toimijat ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina.

”Suomessa on mahdollisesti ainakin 33 tämän alan toimijaa tällä hetkellä”, arvioi Kuusiholma. Ilmailulaissa on tällä hetkellä pykälä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa niiden rekisteröinnin.