Ilmailun VHF COM -radiota koskeva kanavavälin uudistus

Ilmailu - 20.03.2017

EU-komission täytäntöönpanoasetus N:o 1079/2012 määrää toimenpiteistä, jotka on tehtävä VHF-puhetaajuudella 117,975–137,000MHz toimivien kanavien lisäämisen mahdollistamiseksi. Sen mukaisesti kaikki tällä taajuusvälillä (pois lukien muutamien erikoistaajuuksien radiot) toimivat puheradiot pitäisi muuttaa sekä 8,33 kHz että 25 kHz kanavaväleillä toimiviksi.

Suomi on kuitenkin asetuksen 14 artiklan nojalla esittänyt komissiolle tiettyjä poikkeuksia niille vaatimuksille, joille asetus sen mahdollistaa. Komissiolla on mahdollisuus evätä poikkeamat, mikäli ne aiheuttavat haittaa koko radioverkolle. Komissiolle esitetyt poikkeamat on kirjattu ilmailumääräykseen OPS M1-30.

Yleisilmailun kannalta katsoen määräyksen poikkeamien vaikutus Suomen ilmatilassa toimittaessa on kohta kohdalta seuraavanlainen:

 • Kohta 2.1 Lennonjohtoelinten taajuudet sekä valvomattomien ilmatilojen taajuudet muuttuvat 8.33 -jakosiksi viimeistään 31.12.2027.
   
 • Kohta 2.2 Valvomattomassa ilmatilassa käytettävät radiot (mukaan luettuna maaradiot ja kannettavat radiot) voivat toimia 25 kHz -taajuusjaolla 31.12.20127 saakka. Näitä taajuuksia ei muuteta 8,33 kHz -kanavaolle ennen sitä.
   
 • Kohta 2.3 ja 2.4 Niissä ilmatilan osissa, joissa 25 kHz -kanavaväli on käytössä, voidaan lentää 25 kHz -kanavavälin radiolla varustetuilla ilma-aluksilla 31.12.2027 saakka.  On huomattava, että 8,33 kHz -kanavavälillä olevaan ilmatilaan ei voi lentää 25 kHz -kanavavälisellä radiolla ja että 8,33 kHz -kanavavälillä varustettu radio on oltava 25 kHz -kanavavälin ”asennossa” lennettäessä 25 kHz -ilmatilaan.
   

Asetus aiheuttaa useita muutoksia kansallisista poikkeuksista huolimatta. Näistä osa on jo astunut voimaan. Tähän on poimittu niistä oleellisimpia:

 • Radioita ei enää saa ottaa käyttöön, ellei siinä ole 8,33 kHz -käyttövalmiutta. Poikkeuksena tähän voidaan ilma-aluksen rikkoutunut 25 kHz -radio korvata identtisellä sama osanumeroisella radiolla.
   
 • EU:n ulkopuolelta maahantuotavissa ilma-aluksissa (myös käytetyissä) on oltava tai niihin on asennettava 8,33 kHz -radio(t) ennen lentokelpoisuustodistuksen myöntämistä.
   
 • Poikkeamat eivät koske ajoneuvo- tai käsiradioita, joita käytetään valvotussa ilmatilassa. Ensi vuoden alusta niiden on toimittava 25 kHz -kanavälin lisäksi myös 8,33 kHz -kanavavälillä, vaikka ilmatilan taajuus olisikin 25 kHz -kanavavälinen.
   
 • Jatkossa eri kanaväleillä toimivat ilmatilat on huomioitava lennonvalmistelussa. Jos ilma-aluksessa ei ole 8,33 kHz -valmiutta, ei sellaiseen 8,33 kHz -ilmatilaan voi lentää, jossa edellytetään radion käyttöä.
   
 • Ilma-aluksen 8.33 kHz -kanavavälin käyttövalmius tulee esittää lentosuunnitelman kohtaan 10 merkityllä Y-kirjaimella.
   
 • Asetus edellyttää lentäjille koulutusta radioiden käytössä ja että ohjaamossa olisi niiden käyttöohjeet. Esim. moodin vaihtaminen 8,33 kHz <-> 25 kHz välillä on joillakin radiolaitteilla tehtävä asetusvalikkoja muuttamalla, mikä saattaa olla haastavaa ilman ohjeita.
   
 • Asetukseen liittyvät tiedot julkaistaan myös ilmailukäsikirjassa AIP.

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Pertti Aaltio, pertti.aaltio@trafi.fi

Olethan huomannut myös:

Radiolaitteiden uusimiseen voi hakea tukea – ilmoittaudu mukaan

Lentokoneenomistajien ja lentäjien yhdistys on hakenut keskitetysti EU-avustusta kompensoimaan harraste- ja yleisilmailussa käytettävien radiolaitteiden päivityskustannuksia. Mahdollisen tuen saamiseksi tulee rekisteröityä. Lue lisää täältä.