IOSA-hanke vähentää kahden standardin taakkaa lentoyhtiöissä

Ilmailu - 23.05.2016

Trafin tehtävänä on valvoa, että suomalaiset lentoyhtiöt toimivat Euroopan lentoturvallisuusviraston  EASAn määräysten mukaisesti. Lentoyhtiöt haluavat kehittää toimintaansa noudattamalla myös lentoyhtiöiden kattojärjestön eli IATAn (International Air Transport Association) IOSA-standardia (IATA Operational Safety Audit), joka luo merkittäviä kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia lentoyhtiöiden välille poistaen mm. päällekkäisiä auditeja code-share -kumppanuuksien väliltä. Esimerkiksi Finnairilla on paljon code-share -lentoja.

Trafin ylitarkastaja Tomi Salmenpään mukaan molemmat standardit perustuvat ICAOn eli Kansainvälisen siviili-ilmailun järjestön suosituksiin. ”Ne pohjautuvat samaan lähdemateriaaliin ja niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Me haluamme tarjota suomalaisille lentoyhtiöille mahdollisuuden hyödyntää IOSA-auditointia EASAn regulaatiomaailmassa ja toisinpäin, koska nyt joudutaan tekemään paljon päällekkäistä työtä kahden standardin takia.”

Trafi on nyt tehnyt IATAn kanssa yhteistyösopimuksen, joka antaa Trafille oikeuden saada kaikkien suomalaisten IOSA-sertifioitujen lentoyhtiöiden auditointitiedot. Trafi saa laajasti mm. uutta tietoa lentoyhtiöiden suorituskyvystä.

”IOSA-ohjelma on työläämpi lentoyhtiöille, siinä käydään läpi koko lentoyhtiön toiminta. Kaikkiin osa-alueisiin ei ole vielä viranomaisvaatimuksia ja IOSA määrittelee myös vaatimuksenalaiset asiat yksityiskohtaisemmin”, tarkentaa Salmenpää.

”Yhteistyössä IATAn kanssa voimme hyödyntää dataa ja käyttää sitä omassa riskiperustaisessa ja suorituskykypohjaisessa viranomaistoiminnassamme. Tietoa on pystyttävä hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti mm. lentoyhtiöiden valvonnassa. Tämä asettaa meillekin vaatimuksia lisätä osaamista IOSA-ohjelmasta.”

Trafin tavoitteena on mahdollistaa IOSA-lentoyhtiöille yhtenäisemmän johtamisjärjestelmän kehittäminen, jossa lentoyhtiöt voisivat arvioida samalla kertaa sekä IOSAn että EASAn määrittelemät vaatimukset. ”Lähentämällä kahta standardia toiminta järkevöityy ja samalla säästetään kaikkien resursseja”, Salmenpää summaa.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tomi Salmenpää, Puh 029 5347 038, tomi.salmenpaa@trafi.fi