Lentotoimintamääräysten uudet siirtymäajat

Ilmailu - 25.02.2018

Ilmapalloja koskevia lentotoimintamääräyksiä on kevennetty ja ne tullaan erottamaan lentotoiminta-asetuksesta 965/2012 omaksi paketikseen. Määräykset, samoin kuin ao. AMC-materiaali ovat valmiita, mutta niitä ei ole vielä julkaistu. Vastaava uusimisprosessi on käynnissä myös purjelentoa koskevien lentotoimintamääräysten osalta. EASAn julkaisemaa ehdotusta (EASA opinion 7/2017) käsitellään parhaillaan EU-komissiossa yhdessä jäsenmaiden kanssa.

Yhteiseurooppalaisten lentotoimintamääräysten soveltamisen olisi pitänyt alkaa ilmapallojen osalta 8.4.2018 ja purjelennon osalta 8.4.2019. Koska määräysten muokkaus on ottanut oman aikansa, on molempiin tulossa lisää siirtymäaikaa. Uudet EU-määräykset alkavat siten koskea ilmapalloja vasta 8.4.2019. Sitä ennen myönnetyt toimintaluvat ovat kuitenkin voimassa 8.10.2019 saakka. Purjelennon toimintamääräyksien uusi soveltamispäivämäärä tulee olemaan 8.4.2020.  

Trafi päivittää uudet päivämäärät ilmailumääräykseen GEN M1-1. Sekä ilmapallo- että purjelentotoiminnassa sovelletaan kansallisia määräyksiä em. soveltamispäivämääriin saakka.


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)trafi.fi