llmailun VHF-radiolaitteille ja kanavavälimuutoksen toteuttamiselle 10 vuoden lisäaika

Ilmailu - 11.09.2017

Euroopan komissio hyväksyi kymmenen vuoden siirtymäajan ilmailun radiolaitteissa käytettävän 8,33 kHz:n kanavavälin muutokselle Suomessa. Lisäksi nykyisten vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien radiolaitteiden käyttäjät saivat kymmenen vuoden lisäajan muutoksen toteuttamiseen.

Ilmailijoiden on huomioitava, että poikkeus koskee vain Suomea. Naapurimaissa 8,33 kHz:n kanavaväli voi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Asian varmistaminen on ilmailijan vastuulla.

Jos lentokoneeseen asennetaan siirtymäaikana uusi radiolaite tai laite päivitetään, sen tulee olla myös 8,33 kHz:n kanavajaolla toimiva. Vikaantuneen 25 kHz:n laitteen voi korvata samanlaisella laitteella siirtymäaikana.

Radioluvan voimassaolo jatkuu ennallaan eikä vaadi toimenpiteitä. Radiolupa uusitaan vuoden 2018 aikana vastaamaan voimassaolevaa määräystä kanavanleveydestä. Lupaan lisätään muistutus siirtymäajasta.

Lue tarkemmin tiedotteesta llmailun VHF-radiolaitteille ja kanavavälimuutoksen toteuttamiselle 10 vuoden lisäaika (på svenska, in english).