Suomen ilmailun riskikuvatyö etenee

Ilmailu - 13.11.2017

 

FASP tutuksi: Suomen ilmailun turvallisuusohjelman luvussa 2.6 Uhkien tunnistaminen ja turvallisuusriskien arviointi sekä turvallisuusriskien hallinta (ICAO CE-8) kuvataan Suomen ilmailun riskienhallinnan toimintamalli.

 

 

 

 

Toimintamallissa ilmailu on jaettu neljääntoista osa-alueeseen:

 • lentopaikat (AGA)
 • miehittämättömät ilma-alukset (RPAS)
 • kaupallinen ilmakuljetus lentokoneilla (OPS CAT FW)
 • maapalvelut (GH)
 • lennonvarmistus (ANS/ATM)
 • kaupallinen lentotoiminta helikoptereilla sekä lentotyö (OPS CAT RW+ AW FW/RW)
 • lentotoiminnan koulutus (ATO)
 • yleis- ja harrasteilmailu (OPS GA)
 • kaupallisen lentotoiminnan lentokelpoisuus (AIR CAT)
 • yleis- ja harrasteilmailun lentokelpoisuus (AIR GA)
 • kaupallinen lentotoiminta kuumailmapalloilla (OPS CAT Balloon)
 • turva-asiat (SEC)
 • ilmailulääketiede (MED)
 • kyberturvallisuus


Syksyllä 2016 vaiheittain alkanut työ Suomen ilmailun riskienhallinnan kuvan muodostamiseksi on edennyt ilmailun osa-alueilla siten, että kahdella osa-alueella riskienhallinnan kuva on valmiina hyödynnettäväksi viranomaistyössä, useimmilla osa-alueilla riskikartoitus on meneillään, ja muutamalla osa-alueella työtä ei ole vielä aloitettu.

Osa-alueiden uhkien tunnistaminen ja riskien arviointi suoritetaan riskipajoissa (FASP 2.6). Riskienhallintaan liittyvä päätöksenteko tehdään Riskipaneelissa.

Keskeisten riskien sekä hyväksyttävän turvallisuustason määrittelyn lisäksi oleellista on tunnistaa olemassa olevan hyvän turvallisuustason peruspilarit eli suojaukset, jotka ylläpitävät turvallisuutta ja joita on vaalittava osa-alueiden riskitason pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla.

Tavoitteenamme on, että sidosryhmien asiantuntijoita on mukana riskipajatyössämme riskikuvien päivittämiseksi tai jollakin muulla tavalla varmistamme sidosryhmien näkemysten ja tietotaidon hyödyntämisen. Riskikuvatyön tilanne ja valmiit tulokset toimenpiteineen kerrotaan ilmailun toimijoille, ja ne ovat elementtinä valvontatyössä. Keskeiset havainnot sekä niihin liittyvät toimenpiteet julkaistaan Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman päivityksessä. Tietoa Suomen ilmailun turvallisuuden tilasta löytyy myös neljännesvuosittain julkaistavassa Liikenteen turvallisuuden ja kestävyyden tila -katsauksesta.

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma eli Finnish Plan for Aviation Safety FPAS (Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liite 1) sisältää Suomen ilmailun keskeiset tunnistetut riskit, strategiset turvallisuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ilmailun organisaatioiden on käsiteltävä toimintaansa koskevat, Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa sekä itse tunnistamansa organisaation toimintaa koskevat riskit ja tarvittaessa suoritettava toimenpiteitä kyseisten riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.


Lisätietoja:
Suomen ilmailun turvallisuusohjelma ja - suunnitelma: johtava asiantuntija Heli Koivu, heli.koivu(at)trafi.fi
Riskikuvatyössä käytettävät riskienarvioinnin metodit: erityisasiantuntija Tapani Maukonen, tapani.maukonen(at)trafi.fi