Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma on päivitetty

Ilmailu - 01.03.2018

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS 2018–2022 sisältää sekä Trafia että toimijoita velvoittavia konkreettisia toimenpiteitä ilmailumme turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Ilmailun toimijaorganisaatioiden on käsiteltävä turvallisuussuunnitelman heitä koskevat toimenpiteet. Trafi valvoo turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käsittelyä organisaatioissa.

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma FPAS päivitetään vuosittain Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelman (EPAS) sekä Suomen ilmailun riskienhallinnassa tunnistettujen toimenpidetarpeiden pohjalta.

Tutustu turvallisuussuunnitelmaan Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan sivuilla.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Heli Koivu, heli.koivu(at)trafi.fi, p. 029 5346 200