Suorituskykyyn perustuvan navigoinnin koulutusvaatimusten käyttöönotto IFR-lentäjillä

Ilmailu - 20.03.2017

Lentomiehistöasetuksen viimeisimmässä muutoksessa (2016/539) mittarilentäjien koulutusvaatimuksiin lisättiin vaatimukset PBN-koulutuksen suorittamisesta. Suorituskykyyn perustuva navigointi (PBN eli Performance Based Navigation) on aluesuunnistusta, joka on perinteisistä navigointilaitteista (esim. ILS, VOR, NDB) riippumatonta. Jatkossa IR–kelpuutuksen saadakseen on suoritettava PBN-koulutusta ja osoitettava taitonsa lentokokeessa. Määräysmuutos asettaa vaatimuksia myös nykyisille mittarilentokelpuutuksen haltijoille.

Ensimmäisenä PBN-koulutusvaatimukset alkavat koskea niitä mittarilentäjiä, jotka lentävät PBN-toiminnassa. Näillä lentäjillä on oltava PBN-vaatimukset täytettynä ja PBN IR -merkintä joko lentopäiväkirjassaan tai muussa vastaavassa dokumentissa (esim. operaattorin ylläpitämä kirjanpito) viimeistään 25.8.2018. Kaikilla lopuilla IR-kelpuutuksen haltijoilla on oltava vaatimukset täytettynä ja PBN IR -merkintä 25.8.2020 mennessä. Tuona väliaikana ne mittarilentäjät, joilla PBN-merkintää ei ole, saavat lentää ainoastaan sellaisia reittejä ja lähestymisiä, joihin ei vaadita PBN-oikeuksia.

Koulutusorganisaatioiden antamaan mittarilentokoulutukseen on sisällytettävä PBN-vaatimukset viimeistään 25.8.2020 mennessä. Vaatimus koskee IR-koulutuksen lisäksi myös EIR ja CB-IR -koulutusta.

Lentomiehistöasetuksen muutokseen on kirjattu ns. hyvityspykälä. Sen mukaan PBN-teoria- ja lentokoulutus voidaan kuitata suoritetuksi aiemman, ennen 25.8.2018 suoritetun PBN-koulutuksen tai PBN-toimintaan perehtymisen perusteella. Lentäjän, joka on suorittanut PBN- koulutuksen aiemmin, tulee joka tapauksessa osoittaa PBN-pätevyytensä tarkastuslentäjälle IR-tarkastuslennon aikana.

Lue lisää täältä.