Taitolentokelpuutuksen ja purjelentokoneen hinauskelpuutuksen siirtymäajat päättyvät

Ilmailu - 26.02.2018

Lentomiehistöasetuksen 1178/2011 kohtien FCL.800 ’Taitolentokelpuutus’ ja FCL.805 ’Purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus’ siirtymäajat päättyvät ja määräysten soveltaminen alkaa 8.4.2018.

Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että perusasetuksen ulkopuolisilla eli liite II koneilla annettava koulutus voi jatkua vain kansallisesti, joten ko. koneilla annetun koulutuksen jälkeen myönnetään kansallinen TOW kelpuutus. Lisäksi 8.4.2018 jälkeen myönnettyjä kelpuutuksia ei voisi enää muuntaa Part-kelpuutuksiksi. EASA hyväksytyillä koneilla annettava taitolento- ja hinauskoulutus tulee 8.4.2018 alkaen tehdä Part-FCL koulutusohjelmien mukaisesti.

Tilanne liite II koneilla annettavan koulutuksen osalta elää, sillä siviili-ilmailua koskeva perusasetus 216/2008 on muuttumassa ja mahdollistamassa myös perusasetuksen ulkopuolisilla ilma-aluksilla lennetyn koulutuksen ja kokemuksen hyvittämisen. Tarkemmat määräykset ovat vasta valmisteluvaiheessa, joten lopullista vaikutusta toimintaan emme vielä tiedä. Trafi osallistuu aktiivisesti määräysvalmisteluun ja pyrkii laajentamaan ilma-alusten käytettävyyttä koulutuksessa.

Jotta väliaika ennen uusia määräyksiä ei haittaisi koulutustoimintaa, Trafin tarkoituksena on tehdä poikkeama ja jatkaa kansallisten TOW kelpuutusten ja taitolento-oikeuksien muuntamista Part-FCL kelpuutuksiksi myös 8.4.2018 jälkeen myönnettyjen kelpuutusten ja oikeuksien osalta. Tiedotamme asiasta lisää kun työ etenee.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Helena Pietilä, helena.pietila@trafi.fi
ylitarkastaja Jarmo Selonen, jarmo.selonen(at)trafi.fi