Uutta ja ajankohtaista määräysmuutoksista

Ilmailu - 10.11.2017

DTO-määräyksen hyväksyntä etenee

EU komissiossa valmisteilla ollut muutos harrastelentäjien koulutusorganisaatiovaatimuksiin eli tutummin DTO-määräys (Part-DTO, Declared Training Organisation) hyväksyttiin EASA-komitean kokouksessa 25.10.2017. Hyväksyntäprosessi etenee nyt Brysselin koneistossa ja tavoitteena on, että julkaisu tapahtuu ennen 8.4.2018.

Kansallisille PPL-kouluttajille mahdollisuus jatkaa kevääseen 2019

DTO-määräyksen voimaantulosta huolimatta nykyiset kansalliset PPL-kouluttajat voivat jatkaa toimintaansa 8.4.2019 saakka. Trafin tavoitteena on kuitenkin, että lentokone- ja helikopterikouluttajat voisivat siirtyä DTO-toimintaan mahdollisimman pian määräyksen julkaisun jälkeen heti, kun tarvittavat valmistelut saadaan tehtyä.

Purje- ja pallolentäjien lupakirja- ja koulutusorganisaatiovaatimuksiin lisää jatkoaikaa

DTO-määräyksen myötä myös purjelentäjien ja pallolentäjien lupakirja- ja koulutusorganisaatiovaatimusten soveltamiseen on tulossa jatkoaikaa. Viranomainen voi niiden osalta siirtää Part-FCL ja Part-DTO -määräysten soveltamisen aloittamista 8.4.2020 saakka. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kansalliset GPL-, MGPL- ja BPL-lupakirjat olisivat voimassa ko. päivämäärään saakka. Samoin nykyiset kansalliset purjelento- ja pallokouluttajat voisivat jatkaa koulutusta kansallisten koulutus- ja organisaatiomääräysten mukaisesti. Siirtymäaikaa on toivottu, koska EASA valmistelee parhaillaan muutoksia ja kevennyksiä purje- ja pallolentäjien Part-FCL -lupakirjavaatimuksiin.


PBN-vaatimusten käyttöönotto

IR-lentäjiä koskevien PBN-vaatimusten käyttöönotto alkaa 25.8.2018. Niillä lentäjillä, jotka haluavat lentää PBN-toimintaa, on oltava PBN IR -merkintä viimeistään tuolloin. Kaikilla lopuilla IR-lentäjillä on merkintä oltava 25.8.2020 mennessä. Merkintä on mahdollista saada joko hyvityksen tai koulutuksen kautta jo nyt. PBN-vaatimus kannattaa täyttää mahdollisimman pian, esim. seuraavan IR-tarkastuslennon yhteydessä. Lue PBN-vaatimuksista lisää Trafin aikaisemmista tiedotteista.

Lupakirjojen automaattinen hyväksyntä

ICAOn uusi vaatimus lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä astuu voimaan 9.11.2017. Muutoksen piirissä ovat kaikki ne lentäjät, joilla on suomalainen lupakirja ja jotka lentävät muuhun EASA-maahan kuin Suomeen rekisteröityä ilma-alusta EASA-maiden ulkopuolelle tai ulkopuolella. Näillä lennoilla on pidettävä mukana liitettä, joka osoittaa missä maissa lupakirja on hyväksytty. Liite voi olla sähköisessä tai paperisessa muodossa. Liite on ladattavissa tai tulostettavissa Trafin nettisivuilta.

OSD-vaatimusten käyttöönotto

Lentotoiminnan harjoittajia ja koulutusorganisaatioita koskeva OSD-vaatimusten käyttöönoton siirtymäaika lähestyy loppuaan. Kaikkien niiden toimijoiden, joiden käyttämiin ilma-aluksiin on julkaistu OSD-tietoja, on otettava vaatimukset käyttöön 18.12.2017 mennessä. Lue lisää täältä.