Yhteistyöllä kohti turvallisempaa yleisilmailua

Ilmailu - 23.05.2016

”Tavoitteemme on, että yhteistyössä koko toimialan kanssa kehitetään erilaisia ratkaisuja yleisilmailun haasteisiin ja yhteistyön kautta kehitetään yleisilmailun turvallisuutta. Varmaan pitkään aikaan ei kukaan ole enää ajatellut, että sääntely olisi ainoa tapa tehdä näitä asioita. Kokonaisvaltainen turvallisuustyön toimintamalli koostuu ohjeistamisesta, tukemisesta, sääntelystä ja valvonnasta”, kertoo yleisilmailukoordinaattori Jani Hottola.

Koordinoinnin ydinverkostossa ovat mukana Suomen Ilmailuliitto, Suomen Moottorilentäjien Liitto, Finavia ja Ilmatieteen laitos sekä useita asiantuntijoita Trafista, mm. liikennelääketieteestä, lentäjien koulutuksesta, lupakirja-yksiköstä ja jopa lennokkitoiminnasta.

”Yritämme siirtää norsunluutorniamme ja olla läsnä siellä, missä yhteisökin on. Monipuolistamme viestintää mm. sosiaalisen median avulla ja panostamme kaksisuuntaiseen viestintään. Suunnittelemme järjestävämme webcasteja, osallistumme alan tapahtumiin ja järjestämme koulutus- ja infotilaisuuksia”, sanoo Hottola. 

Yleisilmailun koordinointitoiminto sisältää ulkoisen viestinnän lisäksi Trafin sisäistä koordinointia. Tarkoitus on parantaa sisäistä tiedonkulkua ja vähentää päällekkäistä työtä sekä tukea Trafin johtoa yleisilmailua koskevien strategisten linjausten teossa. Tavoitteena on Trafin turvallisuustyön toimintamalli, jossa Trafi tukee harrasteilmailuyhteisön omaa turvallisuustyötä ja vastuunkantoa turvallisuuden kehittämisestä.

Yleisilmailussa tärkeää on myös kansainvälinen vaikuttaminen, sillä ilmailussa suurin osa säätelystä tulee Euroopasta.  

”Eurooppalainen lainsäädäntö sitoo meitäkin, joten on oleellista vaikuttaa eurooppalaisen lainsäädännön säätämiseen ja kehittämiseen. Keskeistä on tuoda esille Suomen erityispiirteet, mm.  vuodenaikojen vaihtelu, pitkät pimeät kaudet ja vilkas vesilentotoiminta. Euroopassa vallalla oleva markkinalähtöinen ajattelu ei aina toimi laajassa ja vähän asutussa maassa, ja se on johtanut välillä jopa vähän absurdeihin tilanteisiin. Hyvänä esimerkkinä se, että Suomelta poistui mahdollisuus käyttää tyyppihyväksymätöntä tarkastuslentäjää. Meidän olisi pitänyt tilata Saudi-Arabiasta lentäjä, joka olisi voinut lentää helikopterilla tarkastuslennon”, kertoo Hottola.

Trafi pyrkii olemaan kansainvälisesti aktiivinen toimija ja ajaa suomalaisen ilmailun asiaa.

 

Yleisilmailijalle-portaali löytyy osoitteesta www.trafi.fi/yleisilmailijalle.

Lisätietoja:
eritysasiantuntija Jani Hottola, jani.hottola@trafi.fi, p. 029 534 5295. Twitterissä @yleisilmailija