Digitalisaatio läpäisee lähivuosina koko liikennejärjestelmän

Kolumnit - Liikenteen tieto - 07.12.2016

Liikenneala on suuressa murroksessa. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan liikennekaaren ensimmäinen vaihe muuttaa liikennettä koskevaa ajattelu- ja toimintatapaa perusteellisesti. Liikennekaari avaa liikennetietoa ja poistaa rajoituksia liikennepalvelujen tuottamiselta sekä luo mahdollisuuksia uusille asiakaslähtöisille palvelumuodoille. Toimivat liikennemarkkinat ja liikenteen uudet palvelut lisäävät koko liikennejärjestelmän tehokkuutta ja siten myös vähentävät liikenteen päästöjä.

Merkittävin megatrendi liikenteessäkin on digitalisaatio, joka läpäisee lähivuosina koko liikennejärjestelmän. Liikennejärjestelmän automatisoituessa viestintäverkkojen ja kyberturvallisuuden merkitys yhteiskunnassa kasvaa entisestään. Tulevaisuudessa liikenneturvallisuutta ja kyberturvallisuutta ei voikaan erottaa toisistaan. 

Tieto on liikkumisen palvelujen polttoaine.  Tavoitteenamme on tiedon hyödyntämisen laajentaminen ja uusien digitaalisten palveluiden ja palvelumarkkinoiden synnyttäminen. Tämä tarkoittaa tietojen tuotteistamista sekä uusien, nykyaikaisten tiedonlatauspalvelujen ja muiden avointen rajapintaratkaisujen toteuttamista. Trafi mm. aloittaa ensi vuonna kokeilun virtuaalisesta ajokortista, joka on käytettävissä älypuhelimella. 

Tällä hetkellä liikennemuodot ovat digitalisaatiokehityksen eri vaiheissa. Liikenteen automatisaatiossa päästään Suomessa – kuten muuallakin – eteenpäin vain kokeilujen kautta. Tänä vuonna Trafi on myöntänyt luvan kahdelle ensimmäiselle kokeilulle, joissa automaattiautoja testataan normaalin liikenteen seassa. Automatisaatio tarjoaa suuret mahdollisuudet myös julkisen liikenteen sekä tavaraliikenteen tehostamiseen. Automatisaatio parantaa myös tieliikenteen turvallisuutta sekä laajentaa liiketoimintamahdollisuuksia ja luo uusia palveluita.

Kokeiluista saamme arvokasta ensi käden tietoa automaation vaikutuksista ja tarpeista säädösympäristön kehittämiseen. Tavoitteena on, että Suomessa kokeilut laajenisivat monipuolisesti erilaisiin automaattiliikenteen sovelluksiin kaikissa liikennemuodoissa. Trafissa palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti yksinkertaistamalla prosesseja, automatisoimalla viranomaisten välistä tiedonkulkua ja lisäämällä digitaalisia palveluja.

Suomalaisen liikennejärjestelmän säilyminen kilpailukykyisenä on kuitenkin pitkälti kiinni alan toimijoista. Trafi tukee ja kannustaa liikennejärjestelmän toimijoita tekemään liikenteestä turvallista, sujuvaa ja kestävää ensi vuonna − ja tulevaisuudessa!


Kari Wihlman
pääjohtaja