Karstulassa kehitetään miehittämättömän ilmailun testausympäristöä

Ilmailu - Liikenteen tieto - 30.03.2017

Keväällä 2016 aloitetussa Karstula Smart Automation Center -esiselvityshankkeessa tutkitaan älykkään automaation ja robotiikan osaamiskeskittymän perustamisedellytyksiä. Tavoitteena on ollut selvittää osaamiskeskittymän perustamisen kannalta vaadittavat toimenpiteet ja luvat sekä kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Selvityksessä Karstulan vahvuuksiksi havaittiin vaihtelevat vuodenajat, hyvä saavutettavuus, ilmatilan riittävyys, rauhallisuus, turvallisuus, tekninen osaaminen sekä laajat erämaa-alueet, mistä muodostui idea Number 9 -konseptille.

Number 9 on tutkimus- ja tuotekehitysympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja testata miehittämättömän ilmailun sovelluksia. Tutkimus ja testaus tehdään mahdollisimman helpoksi yhteistyöyritysten ja -verkoston avulla.  Lisäksi Number 9 tarjoaa mahdollisuuden kehittää miehittämättömien järjestelmien ja miehitetyn ilmailun yhteistyötä.

Esiselvityshanke päättyy 13.4.2017, jonka jälkeen suunnitteilla on jatkohanke. Tarkoitus on saada jatkohanke käynnistettyä syksyllä 2017. Suunnittelussa on mukana oppilaitoksia, yrityksiä sekä muita yhteistyökumppaneita. Jatkohankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää miehittämätöntä operointia kahden eri lentopaikan välillä sekä viedä esiselvityshankkeen tuotoksia eteenpäin.

Lue lisää: www.number9.fi


Lisätietoja:
yrityskehittäjä Janne Taavitsainen, p. 044 459 6585, janne.taavitsainen@karstulanseutu.fi