Liikennelabra avaa tietoa

Liikenteen tieto - 03.06.2014

Avoin data mahdollistaa uusia palveluja liikenteen ja liikkumisen kehittämiseksi. Trafi hoitaa Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennelabra-hankkeessa datan jakelun.

Vuosina 2014-2015 tehtävän Liikennelabra-kokeilun tavoitteena on edistää liikenteen sähköisten palvelujen kuluttajamarkkinoiden syntymistä ja selvittää palvelujen vaikutuksia.

”Viranomaisen kannalta uutta on se, että teemme tätä yhteistyössä yritysten kanssa”, kertoo osastonjohtaja Juha Kenraali Trafista.

Trafi on hyvin keskeinen toimija hankkeessa, sillä teknisesti tieto kerätään Trafille. Siellä tieto avataan ja anonymisoidaan, minkä jälkeen se on sovelluskehittäjien käytettävissä ja sitä välitetään myös Liikennevirastolle ja Helsingin kaupungille.

”Jaettava tieto on täysin uutta eikä siis Trafin omaa rekisteröintitietoa, jota hyödynnetään jo paljon eri palveluissa”, Kenraali sanoo.
Pilotointivaiheessa Trafi maksaa tiedontoimittajille, jotta palvelu saadaan räväkästi käyntiin.

”Tästä syntyy aivan uudenlaisia palveluja liikenteeseen. Liikennesuoritteisiin perustuvasta tiedosta voi tulla esimerkiksi erilaisia ruuhkan välttämiseen liittyviä sovelluksia tai vapaiden pysäköintipaikkojen löytämisen helpottavia sovelluksia”, Kenraali arvioi.

Liikennelabrassa toiveena on, että lopulta syntyisi sellaisiakin palveluja, joita kukaan ei ole vielä osannut ennakoida. Hankkeen bisnespotentiaali on hyvin merkittävä.

”Tieto on meidän määritelmämme mukaan yksi liikenteen muoto ja sen avulla varsinaista liikennettä muutetaan sujuvammaksi ja turvallisemmaksi. Hanke sopii meille hyvin, sillä meidän tehtävämme on tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja tarpeisiin. Siinä me haluamme olla edelläkävijä”, sanoo Kenraali.