Rekisteritietojen hyödyntämistä ja asioinnin helpottamista – Trafin sähköiset asiointipalvelut laajenevat jatkuvasti

Liikenteen tieto - Yleistä - 05.11.2018

Trafi kehittää jatkuvasti sähköisiä palveluitaan. Yhteistyötä sähköisen palveluiden saralla tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Niin ikään MyData-periaatteita hyödynnetään palvelukehityksessä ja Trafin muistutusviestejä voi saada myös Suomi.fi-viestipalveluun.

Trafin sähköisestä asioinnista saat monipuolisesti julkisia rekisteritietoja

Trafin julkisista tietopalveluista voi hakea tietoa rekisteritunnuksen perusteella ajoneuvoista, ilma-aluksista ja vesikulkuneuvoista. Kuluvana vuonna  uudistetun ajoneuvotietopalvelun tietosisältö on laajennettu kattamaan myös määräaikaiskatsastuksen vikatiedot, palveluun lisättiin niin ikään valmistenumerohaku ja tekniset tiedot muutettiin maksuttomaksi. Keväällä ajoneuvotietopalveluun yhdistettiin myös ajoneuvon verotiedot.

”Teknisten tietojen maksuttomuudella pyritään tukemaan paperittomuutta, sillä Manner-Suomessa ei tarvitse pitää ajon aikana mukana rekisteriotteen teknistä osaa. Ajoneuvotietopalvelusta pystyy myös helposti tarkistamaan esimerkiksi ajoneuvon päästötiedot tai matkamittarilukemat”, kertoo yksikönpäällikkö Hannu Parkkisenniemi.

Muistutusviestit helpottamaan henkilöasiakkaiden arkea

Tänä vuonna on myös toteutettu ensimmäiset henkilöasiakkaille suunnatut sähköiset viestit, joita ovat ajokortin uusinta ja ilmoitus palautettavasta ajoneuvoverosta. Viestit ovat luettavissa Suomi.fi-viestit palvelusta, jos käyttäjä on aktivoinut päälle sähköisen toimittamisen. Sähköisiä viestejä kehitetään lisää esimerkiksi ajoneuvojen katsastusajoista. Osa viesteistä on luettavissa myös Trafin oma asiointi -palvelusta sekä testikäytössä olevasta Autoilijan mobiilisovelluksesta.

Kanta-yhteistyö mahdollistaa lääkärin ajoterveysarvion välittämisen sähköisesti

Sähköisiä palveluita kehitetään aktiivisesti myös muiden toimijoiden kanssa. Trafin, Kelan ja THL:n yhteisen kehitystyön tuloksena Kanta-palveluun tallennettu lääkärinlausunto henkilön ajokyvystä on nykyään mahdollista välittää Trafiin sähköisesti.

Sitä mukaa, kun terveydenhuollon organisaatiot saavat Kanta-yhteensopivan lääkärinlausuntolomakkeen potilastietojärjestelmätoimittajalta käyttöönsä, kansalaisten mahdollisuudet hyödyntää tätä palvelua lisääntyvät ja tietoja voi alkaa käyttää myös Trafin sähköisissä asiointipalveluissa. Teknisesti käyttö olisi mahdollista tällä hetkellä jo ensimmäisen ajokortin hakemisessa ja ajokortin korottamisessa luokasta toiseen.

Omia tiedonluovutuskieltoja voi hallita MyData-periaatteella

MyDatan hyödyntäminen on jo muuttanut perinteistä käsitystä rekisteritiedosta ja sen käytöstä. Näitä periaatteita hyödynnetään myös uudessa, Trafin oma asiointi -palveluihin kuuluvassa tiedonluovutuskieltojen hallintapalvelussa, jossa voi mm. lisätä ja poistaa tiedonluovutuskieltoja sekä saada lisätietoja kielloista.

Trafi avaamassa ajoneuvovarmenne-rajapinnan

Trafi selvittää eVarmenne-rajapinnan avaamista kumppaneille vuoden 2019 aikana. eVarmenne on viimeinen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvä rajapintapalvelu, jota ei ole vielä avattu kumppanikäyttöön.

Ajoneuvon omistajaksi tunnistettu voisi rajapintaan liittyneen kumppanin järjestelmässä luoda ajoneuvolleen varmenteen tai mitätöidä voimassa olevan varmenteen. Muu palvelun käyttäjä voisi tarkastaa varmenteen tiedot ja voimassaolon.