Smart Countrysidessa keskitytään maaseudun palveluiden kehittämiseen

Liikenteen tieto - 30.03.2017

Digitalisaatiolla voi olla suuri merkitys suomalaisella maaseudulla, missä yksityiset ja julkiset palvelut muuttuvat nopeasti ja etäisyydet fyysisiin palvelupisteisiin kasvavat. Digitalisaatio voi tuoda palvelut lähelle, vähentää kustannuksia ja sujuvoittaa prosesseja.

Sähköisten palvelujen kokeiluja ja niiden perusteella syntyvien kokemusten vaihtoa tarvitaan mm. liikenne- ja sote-palveluissa sekä etätyössä ja -opiskelussa. Digitalisaatio mahdollistaa paikallisten kehittämisvoimien saattamisen vielä vahvemmin yhteen.

Julkisen sektorin merkitys alustojen luojana ja data-aineistojen tarjoajana on keskeinen, yhdistykset ja järjestöt puolestaan kanavoivat vapaaehtoistyötä, naapuriapua ja neuvontaa. Esimerkiksi toimivat tietoliikenneyhteydet sekä digineuvonta ja -ohjaus voivat ehkäistä ”digisyrjäytymistä”.

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut raportin selvityksestä, jossa tarkastellaan maaseudun palveluiden kehittämistä ja monipuolistamista digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä.

Lue selvitys täältä.