Trafin sähköiset palvelut ovat suosittuja

Liikenteen tieto - Yleistä - 05.02.2018

Aktiivisen ja määrätietoisen kehittämisen tuloksena Trafin sähköisten palvelujen määrä kasvoi vuoden 2017 aikana kattamaan jo 50 palvelua. Näitä palveluja käytettiin yhteensä yli 5 miljoona kertaa, mikä on huima nousu vuoden takaiseen reiluun 3 miljoonaan verrattuna. Suosituin palvelu oli Ajoneuvon julkiset verotiedot, joita katsottiin yli 2 miljoonaa kertaa.

Keskeisten sähköisen asioinnin palvelujen sähköisyysaste on tällä hetkellä noin 55 % ja sen uskotaan kasvavan parina seuraavana vuonna 5 %:n vuosivauhtia. Kun volyymit ja sähköisyysaste kasvavat, sillä on suotuisa vaikutus näiden palvelujen asiakashintoihin. Hintoja laskettiinkin jälleen vuodenvaihteessa.

Maksamista helpotettiin

Viime vuonna kehitettiin maksullisten palvelujen maksukäytäntöjä. Henkilöasiakkaille tuli mahdolliseksi maksaa käyttämistään sähköisistä palveluista myös korttimaksuilla (esim. Visa tai MasterCard).

Yritysasiakkaille puolestaan mahdollistettiin verkkopankkimaksut. Tämän vuoden alkupuolella tarjotaan Trafin Oma asiointi -palvelussa yritysasiakkaille mahdollisuus maksaa sähköisistä palveluista myös kuukausikohtaisella verkkolaskulla. Ominaisuus onkin ollut keskeisin asiointia parantava toive yritysasiakkaiden keskuudessa ja tuo helpotusta erityisesti paljon asioiville yrityksille.

Viime vuonna kehitettiin myös ajoneuvoverojen sähköisiä maksutapoja tarjoamalla mahdollisuus maksaa suoraan verkkosivujen kautta. Yritysasiakkaiden laskutussopimusten, e-laskujen sekä verkkosivujen kautta maksaminen tuovatkin miljoonatason kustannussäästöä valtion talouteen paperi- ja postituskustannusten vähentyessä.

Sähköistämisastetta nostetaan myös vähemmän käytetyissä palveluissa

Viime vuonna aloitettiin myös vähemmän käytettyjen palvelujen sähköistämisasteen nostamisen tekniset  ratkaisut. Tavoitteena on, että asiakas voisi hoitaa käyttämänsä asiointipalvelun yhä useammin sähköisesti, vaikka palvelun käsittelyprosessi Trafin sisällä olisikin vielä osittain manuaalinen.

Mitä näköpiirissä vuodelle 2018?

Älypuhelin on jo arkea isolle osaa suomalaisia ja monille pääasiallisin väline toimia digitaalisesti.  Trafi panostaakin jatkossa mobiiliasiointiin erityisesti kansalaisille suunnatuissa palveluissa, kuten ajokorttien ja ajoneuvojen palveluissa. Autoilija-sovelluksen pilottikokeilu julkaistiin rajatulle käyttäjäryhmälle joulukuussa ja tavoitteena on tarjota sovellus kaikkien käyttöön ensi kesänä.

Toinen keskeinen kehittämisalue on helpottaa erilaisten muistutus- ja huomioviestien avulla käyttäjien arkea esimerkiksi muistuttamalla ajoneuvon katsastuksista tai ajokorttien voimassaolon päättymisestä. Näitä viestejä voisi saada Oma asiointi -palveluun, Suomi.fi -sähköiseen postilaatikkoon sekä Autoilija-mobiilisovellukseen. Ensimmäisten viestipalvelujen toteutus on jo käynnissä ja kehittämisestä saatavien kokemusten perusteella viestipalveluja laajennetaan mahdollisimman kattaviksi erityisesti autoilijoille.

Uusien sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu vilkkaana. Etenkin ajokortteihin ja ajoneuvojen kilpiin kohdistuvat palvelut ovat kehittämisen kohteena tämän vuoden aikana. Uusien palvelujen lisäksi olemassa olevia palveluja kehitetään uusilla ominaisuuksilla sekä käytettävyys- että saavutettavuusparannuksilla. Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden parantaminen onkin laajemmin kehityskohteena sekä kansallisesti että EU-tasolla ja sitä säädellään nk. saavutettavuusdirektiivillä.

 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Maaria Toikka, maaria.toikka(at)trafi.fi