Wihlman: Tiedosta on tullut meille viides liikennemuoto

Liikenteen tieto - Yleistä - 03.06.2014

Tieto on muokannut liikennepuolen ajattelua aivan uudella tavalla. Älyliikenteen tuomat mahdollisuudet ovat nostaneet ja nostavat yhä kiihtyvässä määrin tiedon merkitystä uudenlaisen liikenteen luomisessa.

Trafi haluaa motivoida ihmisiä ja yrityksiä rohkeisiin, vastuullisiin ja uudenlaisiin valintoihin kaikkialla liikenteessä – ja näyttää itse esimerkkiä. Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, annetaan Trafin pääjohtajan Kari Wihlmanin kertoa.

Pääjohtaja Kari Wihlman, Trafi on mukana monessa älyliikenteen kehityskokeilussa, miksi?
Trafin tavoitteena on tehdä asiat uudella tavalla, rohkeasti, ja haluammekin toimia mahdollistajana. Kokeilut tuovat uutta näkökulmaa liikenteeseen ja vain kokeilemalla on mahdollista löytää jotain uutta. Trafi haluaa olla mukana rohkaisemassa uusia, arkea parantavien ketterien keinojen syntymistä, joista hyviä esimerkkejä voi lukea tästä uutiskirjeestä enemmältikin.

Miten eri liikennemuodot näkyvät älyliikenteessä vai näkyvätkö ne?
Vanhojen ajattelumallien ja -tapojen ravisteleminen on tarpeen, jotta uutta löytyy. Trafin alkuaikoina kierrätimme paljon hyviä käytäntöjä liikennemuodosta toiseen ja opimme paljon uutta. Nyt älyaikana tämä ei kuitenkaan enää riitä.

Tiedon merkitys on noussut kohisten viime aikoina, se onkin paljon enemmän kuin osiensa summa. Trafissa olemmekin nostaneet tiedon uudeksi liikennemuodoksi vanhojen rinnalle. Meillä on aikaisemmin jo ollut liikennemuotokohtaiset johtajat perinteisillä aloilla, merenkulussa, ilmailussa, tieliikenteessä ja rautateillä, mutta nyt mukaan otetaan myös tieto. Tietovarantojen ylijohtaja Mia Nykopp on jatkossa myös tietojohtaja, tämän viidennen liikennemuodon puolestapuhuja.

Älyliikenne kehittyy jatkuvasti – muuttuuko myös Trafi sen mukana?
Meidän tavoitteenamme on olla edelläkävijä älyliikenteen viranomaistoiminnassa ja panostamme siihen tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa. Emme lähde liikoja jarruttelemaan tai odottelemaan, vaan kehitämme viranomaisuutta älykkääseen suuntaan rohkealla otteella. Älyliikenteen tuomat mahdollisuudet ovat kansalaisten, yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta niin merkittävät, että koemme suoraan sanottuna jopa velvollisuudeksemme viedä tätä kehitystä painokkaasti eteenpäin. Trafin mottona on rohkeasti yhdessä – ja toteutamme sitä myös älyliikenteen saralla.