Trafi ja World Maritime University tekevät yhteistyötä ympäristöasioissa

Merenkulku - 04.01.2017

Trafi ja WMU ovat sopineet yhteistyöstä, joka kattaa meripolitiikan, merenkulun turvallisuuden, energiatehokkuuden ja turva-asiat, meriympäristön suojelun ja merten käytön ja hoidon.

Lue lisää

Merenkulkijoille on tulossa uusia lisäpätevyyksiä

Merenkulku - 07.12.2016

Uusia lisäpätevyyksiä on tulossa matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttävillä IGF-aluksilla ja polaarialueella operoivilla aluksilla työskenteleville.

Lue lisää

Suomi tarjoaa hyvän alustan meriklusterin visioiden toteuttamiseen

Kolumnit - Merenkulku - 27.10.2016

Suomen lainsäädäntö ja määräykset mahdollistavat pitkälle viedyt automaatiokokeilut ja digitalisaation myös merenkulussa. Alan kansaivälisetkin toimijat ovat tervetulleita hyödyntämään merellistä tietoamme ja osaamistamme.

Lue lisää

Trafi toimii aktiivisesti EU:n Itämeri-strategian toteuttamisessa

Merenkulku - 27.10.2016

EU:n Itämeri-strategian tavoitteena on meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Trafi koordinoi strategian meriturvallisuutta edistävää politiikka-alaa.

Lue lisää

Talvimerenkulun tutkimus vilkasta

Merenkulku - 27.10.2016

Ensi vuoden hankehaussa on kiinnitetty erityistä huomiota laivojen energiatehokkuutta koskevan EEDI -indeksin ja jääluokkasääntöjen minimikonetehovaatimusten yhteensovittamiseen.

Lue lisää