Aluksen jätepäiväkirjaan muutoksia maaliskuun alussa

Merenkulku - 02.02.2018

Alusten nykyinen jätepäiväkirja korvataan 1.3.2018 kaksiosaisella jätepäiväkirjalla.  Jätepäiväkirjan osaan I merkitään kaikki aluksella syntyvä jäte paitsi lastijäämät. Nämä irtolastialuksien kiinteiden irtolastien lastijäämät merkitään jätepäiväkirjan osaan II.

Myös jätteiden lajittelu tarkentuu MARPOL-yleissopimuksen muutoksessa maaliskuun alussa. Jatkossa aluksilla on lajiteltava myös elektroniikkajäte (E-waste).

Trafi ei enää painata jätepäiväkirjasta paperiversioita. Jätepäiväkirja on ladattavissa käyttöä varten pdf-tiedostona Trafin internet-sivulta.  Myös muiden ympäristöpäiväkirjojen painattaminen loppuu. Jatkossa varustamoiden on itse tulostettava tai painettava mallipohjien mukaiset päiväkirjat. Tällä kannustetaan sähköisiin päiväkirjoihin siirtymistä. 


Lisätietoja:
Jätepäiväkirja: erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, p. 029 5346 642, ville-veikko.intovuori (at) trafi.fi, Twitterissä @Intovuori
Sähköiset päiväkirjat: johtava-asiantuntija Aleksi Uttula, p. 029 5346 468, aleksi.uttula(at)trafi.fi