Aluksen päiväkirja voi nyt olla sähköisessä muodossa

Merenkulku - 02.10.2017

Merilain 18 luvun päiväkirjojen pitämistä koskevien pykälien muutokset tulivat voimaan 1.9. 2017. Samaan aikaan tuli voimaan Trafin määräys Alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät.

Lain muutos selkeyttää ja keventää päiväkirjan pitoon liittyviä velvollisuuksia etenkin pienten alusten osalta, jotka voivat käyttää ajopäiväkirjaa. Lakimuutos teki myös mahdolliseksi aluksen päiväkirjan pidon sähköisessä muodossa. Sähköistä päiväkirjaa voi pitää järjestelmällä, jolla on Trafin hyväksyntä. Tällä hetkellä Trafin hyväksyntä on yhdellä järjestelmällä.

Trafin määräyksessä on uudistettu ajan tasalle säännökset päiväkirjojen pitämisestä ja niihin tehtävistä  merkinnöistä sekä päiväkirjan muotoon liittyvistä vaatimuksista.  Määräyksessä kuvataan vaatimukset, jotka sähköisen päiväkirjan tulee täyttää hyväksynnän saamiseksi.


Trafi ei enää painata päiväkirjoja, vaan on julkaissut päiväkirjojen mallisivut, joiden pohjalta laivaisäntä voi päiväkirjoja painattaa.  Päiväkirjoja ei enää tarvitse sinetöidä.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Aleksi Uttula, aleksi.uttula@trafi.fi

Lue tarkemmin: