Alusten polttoaineiden rikkipitoisuusraja laskee maailmanlaajuisesti 2020

Merenkulku - 04.01.2017

Itämeren rikkioksidien rajoitusalueilla (SECA-alue) purjehtivien alusten on vuoden 2015 alusta lähtien pitänyt käyttää joko rikkipitoisuudeltaan 0,1 % polttoainetta tai LNG:tä, tai vaihtoehtoisesti alukset on pitänyt varustaa rikkipesurilla, jos niissä käytetään rikkipitoisuudeltaan yli 0,1 % polttoainetta.

Kun EU:n rikkidirektiiviä päivitettiin MARPOL-yleissopimuksen mukaiseksi, tehtiin päätös, että EU:ssa SECA-alueiden ulkopuolisilla merialueilla poltto­aineen suurin sallittu rikkipitoisuus on vuodesta 2020 alkaen 0,5 % riippumatta siitä, mitä IMOssa päätetään. IMOn meriympäristönsuojelukomitea kuitenkin päätti, että alusten polttoaineen rikkipitoisuusraja laskee 0,5 prosenttiin globaalisti vuodesta 2020 alkaen. Suurin osa jäsenvaltioista oli päätöksen takana, myös isot lippuvaltiot.

”Suomelle ja Suomen merikuljetuksille nyt tehty päätös siirtyä globaalisti käyttämään rikkipitoisuudeltaan 0,5 % polttoainetta vuodesta 2020 alkaen on merkittävä. Päätös oikaisee Itämeren ja Pohjanmeren SECA-alueiden ja muiden merialueiden välillä vallinnutta kilpailun vääristymää, joka on johtunut rikkipitoisuudeltaan erilaisten polttoaineiden hintaerosta”, iloitsee Anita Mäkinen.

IMOssa laaditaan hallitun siirtymän varmistamiseksi implementointistrategia, joka huomioi mahdollisimman hyvin kaikki globaalin rikkisääntelyn toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja turvallisuushuolet.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, jorma.kamarainen@trafi.fi
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@trafi.fi