Hiilidioksidipäästöt raportoitava ensimmäisen kerran ensi vuodelta

Liikenteen tieto - Merenkulku - 14.06.2017

EU:n MRV-asetuksella säädetään alusten, joiden bruttovetoisuus on yli 5 000, hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta. Aluksen yhtiö velvoitetaan tarkkailemaan kunkin aluksensa energiatehokkuuteen liittyviä parametreja ja raportoimaan niistä. MRV-asetus tuli voimaan 1.7.2015.

Asetusta sovelletaan hiilidioksidipäästöihin, jotka syntyvät EU-satamissa oloaikoina tai matkoilla, joiden lähtö- tai tulosatama on EU-satama. Päästöt pitää raportoida ensimmäisen kerran vuodelta 2018. Asetus on lippuneutraali ja koskee kaikkia aluksia.

EU:n MRV -asetukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä:

  • Yhtiön on viimeistään 31.8.2017 toimitettava todentajalle tarkkailusuunnitelma.
  • Hiilidioksidipäästöjen ja muiden merkittävien tietojen tarkkailu on aloitettava 1.1.2018.
  • Todennettu päästöselvitys vuoden 2018 päästöistä on toimitettava komissiolle ja aluksen lippuvaltiolle viimeistään 30.4.2019.
  • Aluksella on oltava 30.6.2019 mennessä vaatimustenmukaisuusasiakirja osoituksena tarkkailu- ja raportointivelvoitteiden täyttämisestä.
  • Komissio julkaisee viimeistään 30.6.2019 tiedot raportoiduista hiilidioksidipäästöistä.

 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, jorma.kamarainen@trafi.fi, puh. 040 515 5407
lakimies Antti Nironen, antti.nironen@trafi.fi, puh. 029 5347 117
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@trafi.fi; puh. 040 162 4592