Hyvinvointimme ja elinympäristömme ovat meille kaikille tärkeitä

Kolumnit - Merenkulku - 04.01.2017

Toimiva merenkulku on oleellinen osaa elinkeinoelämämme ja kansalaistemme hyvinvointia. Meriteollisuutemme tuo meille merkittäviä vientituloja, ja meriklusteri tarjoaa Suomessa työtä kymmenille tuhansille ihmisille.

Merenkulun ympäristösäädösten kehittämisessä haaste on löytää tasapaino toivottujen ympäristövaikutusten ja niiden saavuttamiseksi mahdollisesti tarvittavien taloudellisten vaikutusten välillä. Parhaimmissa tapauksissa saattaa löytyä ratkaisuja, jotka säästävät sekä ympäristöä että kustannuksia. Usein tilanne on kuitenkin ristiriitainen, ja vaikeimmissa tapauksissa jopa teknisten ratkaisujen löytyminen saattaa olla vaikeaa.

Vaikutustensa merkittävyydestä johtuen ympäristökysymykset koskettavat meitä kaikkia, ja siksi merenkulun kansainvälisten ympäristösäädösten linjaukset tehdään Suomessa tarkkaan harkiten, tarvittaessa aina valtioneuvostotasolla saakka.

Itämeren piirissä ajankohtaisimpia merenkulun ympäristökysymyksiä ovat painolastivesiyleissopimuksen voimaantulo ja siihen liittyvät määrittelyt, vapautukset ja laitteistojen hyväksynnät. Tässä on akuutti työsarka, johon Trafissa panostamme.

Itämeren saamiseksi typen erityisalueeksi (NECA) on ponnisteltu pitkään ja nyt asiasta on tehty IMOssa päätös. Keskustelut kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen ratkaisuista ovat vilkkaasti käynnissä sekä EU:ssa että globaalilla tasolla IMOssa. EU:ssa on jo voimassa MRV-asetus ja IMOssa päätettiin juuri globaalista polttoaineen kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen tiedonkeruujärjestelmästä. Samoin IMOssa päätettiin tiekartasta tulevien toimenpiteiden osalta.

Hyvä vuorovaikutus toimijoiden ja viranomaisen välillä merenkulun kansainvälisten ja kansallisten säädösten kehittämisessä on saavuttanut monelta osin kumppanuuden tason. Tämä on osaltaan edesauttanut hyvää kehitystä ja mahdollistanut ennakoinnin niin merenkulun kuin meriteollisuudenkin piirissä.

 

Tuomas Routa
merenkulkujohtaja

Twitterissä @TuomasRouta