Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen keskeistä EU:n Itämeri-strategian meriturvallisuuden ja puhtaan merilliikenteen kehittämisessä

Merenkulku - 12.06.2017

Toukokuun lopussa Brysselissä järjestettyyn seminaariin osallistuneet EU:n komission ja parlamentin sekä merenkulun organisaatioiden ja sidosryhmien edustajat totesivat, että automaatio ja digitalisaatio tulevat muuttamaan merenkulkua ja siihen liittyvää liiketoimintaa merkittävästi lähitulevaisuudessa. Tähän kannattaa varautua osaamisen kehittämisessä sekä lisäämällä yhteistyötä.

"Osallistujien selkeä viesti oli, että erityisesti koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen panostaminen on tärkeää tulevassa, EU:n Itämeri-strategian meriturvallisuuden ja ympäristöasioiden politiikka-alueiden työssä", kertoo erityisasiantuntija Hannu Laurikainen Trafista.

Europarlamentaarikot yli puoluerajojen pitivät tärkeänä ja tukivat yhteistyötä Itämeren alueella merenkulun turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Meriliikenteen päästöjen vähentämisessä tulee olla kunnianhimoisia tavoitteita, mutta alueellinen edelläkävijyys ei saa koitua Itämeren alueen toimijoiden haitaksi.

Europarlamentaarikoiden lisäksi näitä asioita nostivat esille myös teollisuuden edustajat omassa paneelissaan. Yrityksille on turvattava tasapuoliset kilpailuedellytykset, ja alueellisten rajoitusten tarve on aina arvioitava huolellisesti.

"Seminaarissa tuotiin esille niiden projektien tuloksia, joita toteutetaan meriturvallisuuden ja ympäristöasioiden politiikka-alueilla", sanoo erityisasiantuntija Jouni Lappalainen.

Seminaarin lopputuloksia analysoidaan yhteistyössä Tanskan merenkulkulaitoksen kanssa ja tulokset otetaan huomioon Itämeri-strategian politiikka-alueiden kehittämisessä. Suomi ja Tanska koordinoivat yhdessä EU:n Itämeri-strategiaan (EUSBSR) liittyvän meriturvallisuuden (PA Safe) politiikka-aluetta. Yhteistyö Suomen ja Tanskan välillä on tiivistä myös merenkulun ympäristöasioiden (PA Ship) politiikka-alueella, jonka koordinointivastuu kuuluu Tanskalle.


Lisätietoja:
www.itameri-strategia.fi

erityisasiantuntija Jouni Lappalainen,
p. 029 534 5297, jouni.lappalainen (at) trafi.fi, Twitterissä @lappajou2

erityisasiantuntija Hannu Laurikainen,
p. 029 5346 220, hannu.laurikainen (at) trafi.fi

 

                                                   

Kuvassa kokouksen koordinaatiotiimi Jouni Lappalainen, Tanskan  Ditte Henriksen ja Søren Andersen sekä Hannu Laurikainen.