Lisäpätevyydet voimaan IGF-aluksilla työskenteleville 5.10.2017

Merenkulku - 02.10.2017

Alusturvallisuuden takaamiseksi on IGF-alusten päällikölle, päällystölle ja polttoaineeseen liittyvissä avaintehtävissä toimiville henkilöille määritelty lisäpätevyysvaatimuksia. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella saatetaan 5.10.2017 voimaan muutokset, joita edellytetään STCW-yleissopimuksessa. Muutokset johtuvat matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IGF-säännöstö) voimaantulosta.

Lisäpätevyyksiä on kahta eri tasoa. Perustason lisäpätevyys on oltava laivaväellä, jolla on polttoaineeseen, sen käyttämiseen tai siitä huolehtimiseen liittyviä turvallisuustehtäviä. Tämän lisäpätevyyden saamisen ehtona on siihen liittyvän koulutuksen suorittaminen. Tähän lisäpätevyyteen ei liity vaatimusta meripalvelusta.

Lisäkoulutus on tarkoitettu päällikölle, konepäällystölle ja sellaisille henkilöille, jotka ovat välittömässä vastuussa polttoaineista, polttoainejärjestelmien käytöstä ja niistä huolehtimisesta IGF-aluksilla. Tähän lisäpätevyyteen tarvitaan peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen lisäksi kuukausi meripalvelua IGF-aluksella. Meripalveluun pitää kuulua osallistuminen kolmeen polttoainetäydennykseen, joista kaksi voi olla simuloituja osana lisäkoulutusta. Suomessa hyväksytään meripalvelun korvaaminen hyväksytyllä, simulaattorissa tehtävällä koulutuksella. IGF-aluksia koskevat lisäpätevyydet tulee uusia 5 vuoden välein.


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, jukka.tuomaala@trafi.fi