Merimatkustajien oikeuksia yhdenmukaistetaan alustyypistä ja liikennöintialueesta riippumattomiksi

Merenkulku - 02.10.2017

Valtioneuvosto on 24.8.2017 antanut asetuksen Ateenan vuoden 2002 yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä merilain muuttamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta.

 

Yleissopimus ja siihen liittyvät merilain ja valmismatkalain muutokset tulivat voimaan 5.9.2017 samanaikaisesti kun Ateenan yleissopimus tuli voimaan Suomen osalta.

 

Vuoden 2002 Ateenan yleissopimuksella määrätään mm. rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta matkustajien ja matkatavaroiden kansainvälisissä merikuljetuksissa. EU:ssa yleissopimuksen aineelliset määräykset on saatettu pääosin voimaan ns. Ateena-asetuksella.

 

Ateena-asetuksen mukainen sääntely ulotetaan nyt koskemaan eräin poikkeuksin myös sisävesiliikennettä ja kotimaan meriliikennettä pienemmillä aluksilla (C- ja D-luokan alukset sekä I, II ja III-luokan alukset). Näiltä aluksilta ei edellytetä Ateena-asetuksen vastuuvakuutusta koskevaa Trafin myöntämää todistusta. Todistus edellytetään ulkomaanliikenteen sekä A- ja B-luokan matkustaja-aluksilta niin kuin tähänkin asti. Merilain periaatteiden mukaisesti matkustajien oikeuksista säädetään yhdenmukaisesti alustyypistä ja liikennöintialueesta riippumatta.

 

Lisäksi varustajan vastuuta matkustajien henkilövahingoissa nostetaan vastaamaan Ateena-asetuksen pakollisen vakuutuksen määrää. Muutoksella parannetaan matkustajien oikeutta korvauksiin.

 

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, ville-veikko.intovuori@trafi.fi

johtava asiantuntija Aleksi Uttula, aleksi.uttula@trafi.fi

 

Lue tarkemmin: