Meriympäristö vahvasti esillä kansainvälisillä foorumeilla

Liikenteen tieto - Merenkulku - 14.06.2017

Arktisen neuvoston mertensuojeluryhmä PAME perusti polaarikoodin toimeenpanon tueksi uuden foorumin, joka kokoontui ensimmäisen kerran Lontoossa 5.-6.6.2017. Foorumin tarkoituksena on jakaa arktisen merenkulun parhaita käytäntöjä mm. uuden nettisivuston avulla.

”Saimme innostuneen vastaanoton ja kokous sai paljon kansainvälistä huomiota. Foorumia esitettiin myös yhteistyön esikuvaksi toimeenpantaessa polaarikoodia eteläisellä napa-alueella”, kertoo foorumin puheenjohtaja, johtava asiantuntija Anita Mäkinen Trafista.

Suomi toimii Arktisen neuvoston ja myös uuden foorumin puheenjohtajana toukokuuhun 2019 asti.

Julkisen ja yksityisen sektorin meriympäristöyhteistyö YK:n valtamerikonferenssissa

New Yorkissa, YK:n valtamerikonferenssin Trafin ja LVM:n järjestämässä sivutapahtumassa 8.6.2017 nostettiin esiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollisuudet meriympäristön kestävän kehityksen turvaamiseksi. Tilaisuudessa näkökulmaa kartoitettiin erityisesti suomalaisen meriklusteriosaamisen lähtökohdista.

”Tilaisuuden tarkoituksena oli osoittaa, että julkisen ja yksityisen sektorin entistä laajempi yhteistyö meriympäristön turvaamiseksi toisi sekä kestävää kehitystä että liiketaloudellista hyötyä. Teema puhututtikin vilkkaasti tilaisuuden päättäneessä yleisön ja osallistujien paneelikeskustelussa”, kertoi myös New Yorkin tilaisuuden vetänyt Mäkinen.


Lue lisää Trafin tiedotteista:
Puhtia polaarikoodin toimeenpanoon - uusi foorumi avustaa arktisen merenkulun parhaiden käytäntöjen jakamisessa
Suomi: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kannattaa hyödyntää meriympäristön hyväksi

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, p. 040 162 4592, anita.makinen(at)trafi.fi, Twitterissä @AnitaMakinen