Painolastivesien käsittelylaitteiston asennusaikatauluun joustoa

Merenkulku - 09.02.2017

Vieraslajien leviämisen rajoittamisesta säädetään syksyllä voimaan tulevalla kansainvälisellä painolastivesiyleissopimuksella. Yleissopimus edellyttää kansainvälisen liikenteen aluksilta painolastivesien käsittelyä, jota varten aluksille tulee asentaa käsittelylaitteisto.

Käsittelylaitteiston aluskohtaisesta asennusaikataulusta on sovittu Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO). Käsittelylaitteiston asennus tulee tehdä aluksen ensimmäiseen yleissopimuksen voimaantulon jälkeiseen viisivuotisuusintakatsastukseen mennessä, tarkemmin määriteltynä aluksen IOPP-todistuskirjan uusintaan mennessä. IOPP-todistuskirja on kansainvälinen todistus öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä.

Alukset katsastetaan ja niiden todistuskirjat myönnetään yhdenmukaistetun katsastus- ja todistustenantojärjestelmän mukaisesti.  IOPP-todistuskirja on sisällytetty tähän harmonisointijärjestelmään.

Trafi haluaa mahdollistaa painolastivesiyleissopimuksen joustavamman voimaansaattamisen ja varmistaa Suomen kauppalaivaston kilpailukyvyn sallimalla IOPP-todistuskirjan erottamisen harmonisointijärjestelmästä. Harmonisointijärjestelmän mukainen uusintakatsastus edellyttäisi aluksen telakointia, kun taas pelkkää IOPP-todistuskirjan uusimista varten alusta ei tarvitse telakoida. Harmonisointijärjestelmästä poikkeamista varten aluksen on anottava poikkeuslupaa Trafilta.

Katso tarkemmin tiedotteesta (meddelande på svenska).


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, p. 029 534 6642, ville-veikko.intovuori(at)trafi.fi
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, p. 029 534 6590, anita.makinen(at)trafi.fi