Ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormien määrittely mukaan uusiin jääluokkamääräyksiin

Merenkulku - 02.10.2017

Kauppalaivojen uudet jääluokkamääräykset julkaistaan syksyllä 2017 ja ne tulevat koskemaan laivoja, jotka rakennetaan vuoden 2019 alun jälkeen. Määräyksiä voidaan soveltaa heti niiden julkaisemisen jälkeen, varustamojen niin tahtoessa.

Suurin muutos aikaisempiin jääluokkamääräyksiin on ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormien määrittely, jota teollisuus ja luokituslaitokset ovat toivoneet jääluokkasääntöihin. Ruoripotkurilaitteiden rakenteista ei säädetä määräyksessä, vaan ne jäävät luokituslaitosten sääntöjen varaan. Jääluokkamääräyksissä asetetaan vain tavoitetaso sille, mitä ruoripotkurilaitteiden rakenteiden tulee kestää.

Propulsiolinjan mitoituksen varmuuskertoimia on myös pienennetty jääluokkamääräysten soveltamisessa kertyneen kokemuksen perusteella, jotta rakenteiden ylimitoittamiselta vältytään. Muilta osin määräysten tekstiä on selkeytetty ja tarkennettu niiltä kohdin, jotka ovat osoittautuneet hankaliksi määräyksiä sovellettaessa. Jääluokkien konetehovaatimukset ja rungon jäävahvistuksia koskevat vaatimukset eivät ole muuttuneet verrattuna nyt voimassa oleviin jääluokkamääräyksiin.

Määräysten valmistelussa on hyödynnetty talvimerenkulun tutkimushankkeita, joita Trafi on rahoittanut yhdessä Liikenneviraston ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten kanssa. Lisäksi ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormia koskevat säännöt on valmisteltu yhteistyössä alan kotimaisen teollisuuden kanssa.

Jääluokkamääräysten jatkuva tutkittuun tietoon ja alan tarpeisiin perustuva kehittäminen on tärkeää, jotta jääluokitettujen laivojen kilpailukyky sekä toisaalta talvimerenkulkujärjestelmän toimivuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Lauri Kuuliala, lauri.kuuliala@trafi.fi


Lue myös:
Talvimerenkulun tutkimuksista tietoa myös jääluokkamääräysten kehittämiseen